Leonid (Fil)

Leonid (białorus. Леанід – Leanid; ukr. Леонід – Łeonid; ros. Леонид – Leonid; imię świeckie: białorus. Феадосій Мітрафанавіч Філь – Fieadosij Mitrafanawicz Fil; ukr. Феодосій Митрофанович Філь – Feodosij Mytrofanowycz Fil[1]; ros. Феодосий Митрофанович Филь – Fieodosij Mitrofanowicz Fil; ur. 2 września 1960 w Nesterowcach) – biskup Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego.

Leonid
Леанід
Fieadosij Fil
Феадосій Філь
Biskup turowski i mozyrski
Kraj działania

Białoruś

Data i miejsce urodzenia

2 września 1960
Nesterowce

Biskup turowski i mozyrski
Okres sprawowania

od 2012

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia turowska i mozyrska

Śluby zakonne

8 marca 1987

Diakonat

20 marca 1987

Prezbiterat

12 lipca 1987

Nominacja biskupia

27 grudnia 2007

Chirotonia biskupia

12 lutego 2008

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

12 lutego 2008

Konsekrator

Filaret (Wachromiejew)

Współkonsekratorzy

Dymitr (Drazdou), Arystarch (Stankiewicz), Eugeniusz (Rieszetnikow), Symeon (Szostacki), Stefan (Korzun), Guriasz (Apalko), Paweł (Łebid), Teodozjusz (Bilczenko), Jerzy (Daniłow), Piotr (Karpusiuk), Jakub (Kostiuczuk), Sofroniusz (Juszczuk), Jan (Choma), Ignacy (Punin), Stefan (Nieszczeret), Antoni (Pakanycz), Serafin (Biełonożko)

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w rodzinie chłopskiej. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wstąpił w 1981 do moskiewskiego seminarium duchownego, zaś po jego ukończeniu rozpoczął wyższe studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej. Jako jej student, 8 marca 1987, złożył wieczyste śluby zakonne przed archimandrytą Jerzym, inspektorem Akademii, otrzymując imię Leonid. 20 marca arcybiskup dmitrowski Aleksander wyświęcił go na hierodiakona, zaś 12 lipca 1987 – na hieromnicha. W 1989, po ukończeniu studiów w Akademii, został zatrudniony w szkole regentów cerkiewnych działającej przy niej. W roku następnym został wykładowcą w nowo otwartym seminarium duchownym w Mińsku. 1 września 1992 metropolita miński i słucki Filaret nadał mu godność igumena i skierował go na stanowisko inspektora tegoż seminarium. W 1996 został archimandrytą. 3 sierpnia tego samego roku objął stanowisko rektora seminarium, w którym wykładał.

27 grudnia 2007 na mocy decyzji Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego został nominowany wikariuszem eparchii homelskiej i żłobińskiej z tytułem biskupa rzeczyckiego. Chirotonia biskupia archimandryty Leonida miała miejsce 12 lutego 2008. Jako konsekratorzy wzięli w niej udział metropolita miński i słucki Filaret, arcybiskupi witebski i orszański Dymitr, homelski i żłobiński Arystarch, wieriejski Eugeniusz, winnicki i mohylewsko-podolski Szymon, piński i łuniniecki Stefan, nowogródzki i lidzki Guriasz, wyszhorodzki Paweł, połocki i głębocki Teodozjusz, niżnonowogrodzki i arzamaski Jerzy, biskupi drucki Piotr, grodzieński i wołkowyski Artemiusz, białostocki i gdański Jakub (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), mohylewski i mścisławski Sofroniusz, brzeski i kobryński Jan, wiaziemski Ignacy, turowski i mozyrski Stefan, boryspolski Antoni oraz bobrujski i bychowski Serafin[2].

W 2012 został ordynariuszem eparchii turowskiej i mozyrskiej[3].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Poprzednik
Stefan (Nieszczeret)
Biskup turowski
od 2012
Następca
Nadal sprawuje urząd