Liczba leptonowa

Liczba leptonowaliczba kwantowa wprowadzona do opisu zasady zachowania we wszystkich procesach. Liczba leptonowa określa liczbę wszystkich leptonów w danym procesie. Można badać zasadę zachowania całkowitej liczby leptonowej bądź rodzinnej liczby leptonowej. Pierwsza z nich mówi jedynie, czy w danym procesie występują leptony. Rodzinna liczba leptonowa określa, z jakiej rodziny leptonów pochodzą cząstki występujące w reakcji. Wyróżnia się trzy rodziny leptonów, a co za tym idzie, trzy rodzinne liczby leptonowe[1]:

  • elektronowa liczba leptonowa
  • mionowa liczba leptonowa
  • taonowa liczba leptonowa

W ramach Modelu Standardowego (MS) całkowita i rodzinna liczba leptonowa są zachowane. Procesy łamiące tę zasadę zachowania są niedopuszczalne. Poza ramami MS dozwolone są procesy łamiące zarówno całkowitą jak i rodzinną liczbę leptonową. Przykładem takiego procesu jest podwójny bezneutrinowy rozpad beta.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Liczba leptonowa, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-22].