Lipce – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Lipce
gromada
1954–1973
Państwo

 Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

skierniewicki

Data powstania

4 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Lipce

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

5

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

27

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Lipce siedzibą GRN w Lipcach (od 1984 nazwa Lipce Reymontowskie[5]) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie skierniewickim w woj. łódzkim, na mocy uchwały nr 39/54 WRN w Łodzi z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[6] Drzewce, Lipce, Mszadla i Wola Drzewiecka ze zniesionej gminy Słupia w powiecie skierniewickim oraz obszar dotychczasowej gromady Chlebów ze zniesionej gminy Łyszkowice w powiecie łowickim[7]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej[8].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[9]. Na okres trzech miesięcy Lipce utraciły funkcje administracyjne[10], ponieważ dopiero 1 kwietnia 1973 w powiecie skierniewickim utworzono gminę Lipce[11][12] (od 1984 nazwa gmina Lipce Reymontowskie[5]).

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. a b Dz.U. z 1983 r. nr 70, poz. 314
 6. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 7. Uchwała Nr 39/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu skierniewickiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-167/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 39)
 8. Uchwała Nr L/214/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 2 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 36)
 9. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 10. Uchwała Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim
 11. Uchwała Nr XXI/108/73 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
 12. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2017-2015, s. 17