Lista poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych

lista w projekcie Wikimedia

Lista poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zawiera 27 poprawek wprowadzonych od czasu ratyfikacji oryginalnej Konstytucji Stanów Zjednoczonych do chwili obecnej. Pierwszych dziesięć poprawek zostało wspólnie zaproponowanych już w 1789 roku jako Karta Praw Stanów Zjednoczonych i weszły w życie dwa lata później. Ratyfikowanie 26. poprawki trwało najkrócej, bo tylko 100 dni. Z kolei ostatnia, 27. poprawka została zaproponowana wspólnie z Kartą Praw w 1789 roku, a weszła w życie 7 maja 1992 roku, zatem jej ratyfikacja trwała ponad 200 lat.

Oryginał Karty Praw Stanów Zjednoczonych, zawierający pierwsze 10 poprawek do konstytucji
# Zakres poprawki Data propozycji Data ratyfikacji
1. Wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń 1789-09-2525 września 1789 1791-12-1515 grudnia 1791
2. Prawo posiadania i noszenia broni
3. Zakwaterowanie żołnierzy w domach prywatnych
4. Prawo do nietykalności osobistej i materialnej, zasady nakazów rewizji
5. Zasady składania zeznań i wymierzania kary
6. Prawa oskarżonych
7. Prawo do sądu z ławą przysięgłych
8. Zakaz nadmiernych kaucji i okrutnych kar
9. Istnienie praw pozakonstytucyjnych
10. Zakres praw pozakonstytucyjnych
11. Powództwo przeciwko stanom 1794-03-044 marca 1794 1795-02-077 lutego 1795
12. Sposób wyboru prezydenta 1803-12-099 grudnia 1803 1804-06-1515 czerwca 1804
13. Zniesienie niewolnictwa 1865-01-3131 stycznia 1865 1865-12-066 grudnia 1865
14. Prawa gwarantowane i korzyści z obywatelstwa 1866-06-1313 czerwca 1866 1868-07-099 lipca 1868
15. Prawo do głosu bez względu na rasę 1869-02-2626 lutego 1869 1870-02-033 lutego 1870
16. Ustanowienie podatku dochodowego 1909-07-1212 lipca 1909 1913-02-033 lutego 1913
17. Sposób wyboru i liczba senatorów 1912-05-1313 maja 1912 1913-04-088 kwietnia 1913
18. Wprowadzenie prohibicji 1917-12-1818 grudnia 1917 1919-01-1616 stycznia 1919
19. Prawo kobiet do głosu 1919-06-044 czerwca 1919 1920-08-1818 sierpnia 1920
20. Zmiana kadencji kongresu i prezydenta 1932-03-022 marca 1932 1933-01-2323 stycznia 1933
21. Zniesienie prohibicji 1933-02-2020 lutego 1933 1933-12-055 grudnia 1933
22. Ograniczenie prezydentury do dwóch kadencji 1947-03-2424 marca 1947 1951-02-2727 lutego 1951
23. Przedstawicielstwo dla Waszyngtonu w Kolegium Elektorów 1960-06-1616 czerwca 1960 1961-03-2929 marca 1961
24. Zniesienie podatku wyborczego w wyborach federalnych 1962-09-1414 września 1962 1964-01-2323 stycznia 1964
25. Przekazanie władzy w przypadku śmierci prezydenta 1965-07-066 lipca 1965 1967-02-2323 lutego 1967
26. Prawo wyborcze od 18. roku życia 1971-03-2323 marca 1971 1971-07-011 lipca 1971
27. Ograniczenie wysokości płacy członków Kongresu 1789-09-2525 września 1789 1992-05-077 maja 1992

Linki zewnętrzneEdytuj