Litdok – Europa Środkowo-Wschodnia

Litdok – Europa Środkowo-Wschodnia (z niem. Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas) – bibliograficzna baza online, pierwszy wspólny tego rodzaju projekt międzynarodowy z zakresu nauk historycznych realizowany przez Instytut im. Herdera w Marburgu oraz narodowe i regionalne pracownie bibliografii historycznych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy.

HistoriaEdytuj

Od swojego założenia w 1950 r. Instytut im. Herdera prowadził dokumentację bibliograficzną zajmującą się głównie byłymi kresami niemieckimi oraz regionami Europy Środkowo-Wschodniej zamieszkałymi przed 1945 r. przez większe skupiska ludności niemieckiej. Bibliografie publikowano w formie wykazów w czasopiśmie Zeitschrift für Osteuropaforschung a także w postaci wydawnictw zwartych. W wyniku zmian strukturalno-organizacyjnych w 1994 r. zaniechano dawnego modelu prac, a w jego miejsce wzięto pod uwagę cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Gruntownej zmianie uległa również metoda prac. Na międzynarodowej konferencji w Marburgu w 1996 r. z udziałem przedstawicieli z Polski, Czech i Słowacji podjęto uchwałę o realizacji bibliograficznej bazy danych na zasadzie podziału pracy i wymiany danych. Baza danych została udostępniona online w 1998 r. i jest aktualizowna w trybie jednotygodniowym. Oprócz bazy online przez okres dziesięciu lat wydawano wygenerowane ze wspólnej bazy zestawienia roczne bibliografii dla poszczególnych regionów i krajów[1].

Zadania i profilEdytuj

Twórcy bazy Litdok postawili sobie za zadanie dokumentowanie publikacji naukowych dotyczących historii Europy Środkowo-Wschodniej od czasów prehistorycznych do czasów współczesnych. Terytorialnie projekt obejmuje obszary dzisiejszych krajów bałtyckich, Czech, Słowacji, historycznych obszarów Polski i Węgier. Baza online zawiera obecnie ponad 600 000 opisów. Roczny przyrost wynosi około 40 000 nowych tytułów. Charakterystyczną cechą bazy jest jej wielojęzyczność: wyszukiwanie tytułów, klasyfikacje i hasła rzeczowe oferowane są w językach instytucji uczestniczących w programie, tj. polskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim, litewskim, jak również w języku estońskim, angielskim, łotewskim i rosyjskim (ostatnie dwa jeszcze bez możliwości wyszukiwania według haseł rzeczowych). Ponadto baza ma katalog haseł osobowych (obecnie ponad 47 000), zawierających rok i miejsce urodzin i śmierci wraz z krótką informację dotyczącą działalności danej osoby oraz katalog haseł geograficznych (około 16 000) z aktualną nazwą i jej historycznymi wersjami. W tym sensie katalogi stanowią odrębne źródło informacji o własnym ciężarze gatunkowym.

Instytucje i osobyEdytuj

Konferencje naukoweEdytuj

 • Konferencja założycielska, Marburg 1996[13]
 • Konferencja podsumowująca pierwszy okres współpracy, Marburg 2003[14][15]
 • Konferencja dotycząca perspektyw prac bibliograficznych, Marburg 2009[16]
 • Konferencje bibliograficzne w ramach stowarzyszenia Europejskie Bibliografie Historyczne (http://www.histbib.eu/) z udziałem instytucji partycypujących w programie Litdok – Europa Środkowo-Wschodnia Berlin 2007, 2008, 2009; Monachium 2011[17]

PrzypisyEdytuj

 1. Lista publikacji
 2. Instytut Historyczny, Pracownia Bibliografii Bieżącej
 3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 4. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 5. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 6. Instytut Historyczny Akademii Nauk Czeskiej Republiki
 7. Opis pracowni bibliograficznej
 8. Instytut Historyczny Słowackiej Akademii Nauk
 9. Litewski Instytut Historyczny
 10. Węgierska Biblioteka Narodowa
 11. Biblioteka im. Martina Opitza
 12. Instytut im. Herdera
 13. Piotr Madajczyk: Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas. Sesja w Instytucie Herdera w Marburgu. [W:] Rocznik Polsko-Niemiecki 7 (1998), s. 175-177
 14. Sprawozdanie, niem.
 15. Anna Gruca: Międzynarodowe spotkanie zawodowe Instytutu Herdera Marburg "Doświadczenia i perspektywy pracy bibliograficznej Europy Środkowo-Wschodniej" (Marburg, 12-15 marca 2003 r.). [W]: Przegląd Biblioteczny 71,4 (2003), s. 423-425
 16. Sprawozdanie, niem.
 17. Programy konferencji, engl.

BibliografiaEdytuj

 • Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas. Red. Norbert Kersken i Ralf Köhler, Marburg 1997, ​ISBN 3-87969-262-9​.
 • Anna Gruca: Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Red. Maria Kocójowa. Kraków, 2004, s. 207–209, ​ISBN 83-233-1927-8​.
 • Norbert Kersken: Landesgeschichtliche Dokumentation im östlichen Mitteleuropa: Jahresbibliographien und integrierte Literaturdatenbank zur Geschichte Ostmitteleuropas. [W:] Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter. Deutschland und seine Nachbarländer. Red. Ludger Syré i Heidrun Wiesenmüller, Frankfurt/M. 2006, s. 109–128, ​ISBN 3-465-03461-9​. (Google Books)
 • Małgorzata Pawlak / Karol Sanojca: 15 lat współpracy. Nowy tom Bibliografii historii Śląska. [W:] Przegląd Uniwersytecki. Pismo Informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego 1 (2008), s. 10-11. (Digitalizat)

Linki zewnętrzneEdytuj