Litewska Akademia Nauk

Litewska Akademia Nauk (lit. Lietuvos mokslų akademija, LMA) – niezależna instytucja naukowa na Litwie.

Litewska Akademia Nauk

Została założona 16 stycznia 1941 roku z inicjatywy Vincasa Krėvė-Mickevičiusa, który był jej pierwszym prezesem. Na mocy ustaw z 1991, 1993 i 2003 roku traktowana jest jako podmiot prywatny. Na jej czele od 2003 roku stoi prof. Zenonas Rudzikas. Akademia zlokalizowana jest w Wilnie.

StrukturaEdytuj

Podzielona jest na 5 klas:

  • Humanistyczno-Socjologiczną (Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, prof. Leonardas Sauka)
  • Matematyczno-Fizyczno-Chemiczną (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, prof. Valdemaras Razumas)
  • Biologiczno-Medyczną i Geologiczną (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, prof. Vytas Antanas Tamoðiûnas)
  • Rolniczo-Leśniczą (Žemės ūkio ir miškų mokslo skyrius, prof. Albinas Kusta)
  • Techniczno-Inżynieryjną (Technikos mokslų skyrius, prof. Vytautas Ostaðevièius)

Litewska Akademia Nauk jest członkiem stowarzyszenia "All European Academies".

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj