Log

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła: Log.
  • log – przyrząd do mierzenia szybkości statku wodnego
  • log – w informatyce: zapis kolejnych zdarzeń opisujący działania użytkownika lub programu
  • log – miara objętości płynów
  • log – symbol logarytmu