Lotniczy Krzyż Zasługi

Lotniczy Krzyż Zasługi – polskie odznaczenie przyznawane za zasługi żołnierzom Sił Powietrznych i innych rodzajów Sił Zbrojnych. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, nadawanych w Polsce podczas pokoju.

Lotniczy Krzyż Zasługi
Awers
Awers krzyża nadanego dwukrotnie
Rewers
Rewers
Baretka
Baretka
Baretka
Baretka krzyża nadanego dwukrotnie
Ustanowiono

14 czerwca 2007

Wielkość

40 × 40 mm

Powyżej

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Morski Krzyż Zasługi z Mieczami
Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami

Równorzędne

Wojskowy Krzyż Zasługi
Morski Krzyż Zasługi

Poniżej

Krzyż Świętego Floriana

Powiązane

Order Krzyża Wojskowego
Krzyż Wojskowy

Utworzenie

edytuj

Krzyż ustanowiono ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, razem z Krzyżem Wojskowym, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Morskim Krzyżem Zasługi, Morskim Krzyżem Zasługi z Mieczami, Lotniczym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Medalem za Długoletnią Służbę. Zmiana została wprowadzona w życie 10 października 2007 roku, po upływie trzech miesięcy od momentu ogłoszenia, które nastąpiło 9 lipca. Równocześnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2007 roku zmienił rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 roku w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Zgodnie z treścią wyżej wymienionej ustawy „Lotniczy Krzyż Zasługi może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza normalny obowiązek”. W precedencji polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Wojskowym, Morskim oraz Lotniczym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a przed Krzyżem Świętego Floriana. Jest równorzędny z Wojskowym i Morskim Krzyżem Zasługi.

Nadawanie

edytuj

Lotniczy Krzyż Zasługi nadaje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy własnej lub na wniosek ministra właściwego do spraw obrony. Prezydent ma również prawo do pozbawienia Krzyża osoby nim odznaczonej.

W latach 2007-2009 przyznano 61 Lotniczych Krzyży Zasługi[1].

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Lotniczym Krzyżem Zasługi.

Wygląd

edytuj

Oznaką Lotniczego Krzyża Zasługi jest 40 mm równoramienny krzyż kawalerski o wyciętych półkoliście ramionach, wyoblony od strony lica, srebrzony i oksydowany. W środku znajduje się wypukła szrafowana szachownica lotnicza. Rewers krzyża składa się z centralnie umieszczonego trzywierszowego napisu „POLSKA SWEMU OBROŃCY” oraz gałązek wawrzynu na ramionach poziomych. Odznaczenie zawieszone jest na jasnoniebieskiej wstędze szerokości 38 mm z czterema białymi pasami szerokości 2 mm, umieszczonymi po bokach i wzdłuż boków w odległości 10 mm od siebie. Drugie nadanie Lotniczego Krzyża Zasługi oznaczane jest poprzez nałożenie na wstędze okucia szerokości 5 mm w kształcie srebrnej listwy, matowej i polerowanej. Kolory baretki są identyczne ze wstęgą Krzyża. W przypadku kolejnego nadania odznaczenia na baretkę nakłada się centralnie pionowe okucie.

Przypisy

edytuj
  1. Juliusz Ćwieluch: Medalomania. Raport: Medale i ordery. Kto daje, komu i za co. polityka.pl, 20 listopada 2010. [dostęp 2012-05-04].

Bibliografia

edytuj
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Dz.U. z 2007 r. nr 123, poz. 848
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń Dz.U. z 2007 r. nr 151, poz. 1075

Zobacz też

edytuj