Otwórz menu główne

Ludowy Komisariat Przemysłu Lotniczego ZSRR

Ludowy Komisariat Przemysłu Lotniczego ZSRR (Народный комиссариат [Наркомат] авиационной промышленности CCCP – Наркомавиапром) – jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który nadzorował produkcję przemysłu lotniczego.

Ludowy Komisariat Przemysłu Lotniczego ZSRR
Народный комиссариат авиационной промышленности CCCP
ilustracja
Państwo  ZSRR
Data utworzenia 1939
Data likwidacji 1946
Siedziba Moskwa
Ludowy Komisarz Michaił Chruniczew
Adres
zaułek Ułański (ros. Уланский переулок) 16 i 22
brak współrzędnych

11 stycznia 1939 dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR "w sprawie podziału Ludowego Komisariatu Przemysłu Obronnego ZSRR" z I Zarządu (samolotowego) Ludowego Komisariatu Przemysłu Obronnego ZSRR został utworzony Ludowy Komisariat Przemysłu Lotniczego ZSRR.

Zgodnie z dekretem nr 4C Rady Komisarzy Ludowych z dnia 21 stycznia 1939, do NCAP weszło:

 • Główne Zarządy nr 1, 5, 10 i 18 byłego Ludowego Komisariatu Przemysłu Obronnego, które wspierały produkcję samolotów, silników lotniczych i oprzyrządowania wraz z powiązanymi z nimi podmiotami gospodarczymi;
 • firmy montażowe nr 18, 20, 30, 31, zjednoczenia Orgoboronprom (Оргоборонпром) i Ostehupravlenie (Остехуправление);
 • biura projektów nr 1, 5, 10;
 • instytuty lotnicze w Moskwie, Kazaniu, Charkowie, Rybińsku, Instytut Inżynieryjno-Budowlany im. Kujbyszewa w Nowosybirsku, moskiewski Wydział Lenpromakademii, moskiewski Instytut Szkolenia Inżynierów i Kadry Zarządzającej Lotnictwa;
 • 15 techników (lotnicze w Moskwie, lotnicze przy zakładzie nr 24 i przemysłu maszynowego w zakładzie im. Ordżonikidze, elektro-radiowe w Gorki i Woroneżu, mechaniczne we Władymirze, i inne);
 • 2 wydziały wieczorowe (Рабочий факультет) → lotniczy w Moskwie i przemysłowy w Permie;
 • 99 szkół przyzakładowych;
 • propaganda techniczna w ramach Stałej Wystawy Lotniczej, wystaw - lotniczej i radiowej w Leningradzie, centrum wymiany nowych technologii.

We wrześniu 1939 Biuro Polityczne KPZR(b) przyjęło rezolucję w sprawie "odbudowy istniejących i budowę nowych fabryk samolotów". Przewidywało ono zwiększenie do końca 1941 zdolności produkcyjnych fabryk samolotów w porównaniu z 1939 o więcej niż połowę. Podjęto decyzję o budowie nowych 9 zakładów produkcyjnych samolotów i rekonstrukcji 9 istniejących.

15 marca 1946 komisariat przekształcono w Ministerstwo Przemysłu Lotniczego ZSRR (Министерство авиационной промышленности СССР, Минавиапром СССР).

Spis treści

Ludowi KomisarzeEdytuj

SiedzibaEdytuj

Siedziba mieściła się przy zaułku Ułańskim (Уланский переулок) 16 i 22, w budynku (proj. D.F. Fridman) zbudowanym w 1936 na potrzeby zarządu, hotelu i mieszkań pracowniczych firmy budowlanej moskiewskiego metra - Metrostroju (Мосметрострой). Od 1939 budynek był siedzibą Ludowego Komisariatu Przemysłu Lotniczego (Народный комиссариат [Наркомат] авиационной промышленности – Наркомавиапром).

BibliografiaEdytuj

 • Степанов, А.С.: Кланы в советском авиапроме в свете внутриполитической борьбы в СССР накануне и в начале Второй мировой войны (klany w radzieckim przemyśle lotniczym w świetle walki politycznej w ZSRR w przededniu i na początku II wojny światowej), [w:] [1]
 • Наркомат авиационной промышленности..., [w:] [2]
 • Чуйко, В.М.: 70 лет со дня создания Минавиапрома СССР: cтруктура, история, статистика (70 lat od dnia powołania Minawiaproma ZSRR: struktura, historia, statystyka), 2009 [w:] [3]
 • Ю.В. Ильин: Наркоматы оборонной промышленности в годы великой отечественной войны, Вестник МГИМО Москва, nr 2 (41) 2015

Zobacz teżEdytuj