Ludwik Heimb

Ludwik Heimb (ur. ok. 1698[1] lub ok. 1700[2], zm. 1765 w Pruchnej) – polski ksiądz katolicki, poeta i tłumacz.

Ludwik Heimb
Data urodzenia ok. 1698 lub ok. 1700
Data i miejsce śmierci 1765
Pruchna
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki

ŻyciorysEdytuj

Data urodzenia nie jest znana. Sądzi się, że przyszedł na świat na przełomie XVII i XVIII wieku[3]. W latach 1717-1721 uczył się w gimnazjum w Cieszynie, gdzie ukończył 4 klasy. Następnie studiował, prawdopodobnie w Ołomuńcu, filozofię i teologię. Później został księdzem katolickim i podjął działalność duszpasterską. Był także nauczycielem domowym w Cieszynie u rodziny miejscowego burmistrza Leopolda Polzera - uczył ich córkę Joannę Alokzję. Przez jakiś czas mieszkał w Skoczowie, gdzie był wikarym i proboszczem. Później był proboszczem w Grodźcu, a począwszy od 1761 roku w Pruchnej, gdzie zmarł 4 lata później (1765).

TwórczośćEdytuj

Już w szkole tworzył wesołe wierszyki i piosenki. Z jego twórczości zachowały się dwa teksty poetyckie: Pochwała Łysej Góry i Gloria Quadorum oraz wiersz gratulacyjny, dedykowany jednemu z przyjaciół.

UtworyEdytuj

 1. (Pochwała Łysej Góry. Poemat), ogł.: K. Radda pt. Łysa Góra, "Nowy Czas" 1880 nr 9; F. Popiołek w: Poezja z dawnych lat, "Dziennik Cieszyński" 1910 nr 87; P. Musioł (fragm.) w: Literatura śląsko-polska XVIII w., "Zaranie Śląskie" rocznik 8 (1932), nr 1.

Rękopisy bez tytułu znajdują się w Bibliotece w Cieszynie sygn. DD IX 22 (2 odpisy, osobny i włączony do Poemata Ludovici Heimb parochi, obok Glorii Quadorum).

PrzekładyEdytuj

 1. Gloria Quadorum. Poemat, ogł.: K. Radda pt. Pieśń o Śląsku, "Nowy Czas" 1880 nr 12, 16; F. Popiołek (fragm.) jak wyżej; P. Musioł (fragm.) jak wyżej.

Rękopisy znajdują się w Bibliotece w Cieszynie sygn. DD IX 22 (2 odpisy, w rękopisie Poemata Ludovici Heimb parochi i rękopisie Jubilus quadicus novissime ab uno Polonisatus, dat. 1755 – w chronostychu. Rękopis ten obejmuje tekst polski, łaciński oraz utwór niemiecki z roku 1792 J. K. G. Weiganga Geographisches Lied über Schlesien und die Grafschaft Glatz).

Tekst polski jest przekładem dawniejszej wersji łacińskiej (oba liczą po 55 czterowierszowych zwrotek); tekst niemiecki jest utworem odmiennym (139 czterowierszowych zwrotek), ogłosił go W. Karger w: Inedita aus der Scherschnik-Bibliothek, "Zeitschrift f. Geschichte u. Kulturgeschichte Schlesiens" (Opawa) XX (1930/33), s. 92-99.

Opracowania nt. HeimbaEdytuj

 1. L. J. Szersznik: Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthume, Cieszyn 1810, s. 92
 2. C. v. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich t. 8 (Wiedeń 1862)
 3. F. Popiołek: Poezja z dawnych lat, "Dziennik Cieszyński" 1910 nr 87
 4. J. Londzin: Polskość Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 1926, s. 40
 5. P. Musioł: Literatura śląsko-polska XVIII w., "Zaranie Śląskie" rocznik 8 (1932), nr 1
 6. W. Ogrodziński: Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1946; wyd. 2 popr. i rozszerzone do druku przygot. L. Brożek, Z. Hierowski, Katowice 1965.

PrzypisyEdytuj

 1. L. Miękina, Znów minie wiek..., s. 24.
 2. J. Golec, S. Bojda, Słownik..., t. 1, s. 121
 3. według innych źródeł Heimb mógł się narodzić nawet po roku 1700 – T. 6, cz. 1: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, s. 584.

BibliografiaEdytuj

 • Broda J., Ludwik Heimb, (w:) J. Golec, S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 121.
 • Miękina L., Znów minie wiek... Antologia literatury nadolziańskiej, Cieszyn 2001, s. 24-25.
 • Rosner E., Cieszyńskie okruchy literackie, Cieszyn 1983, s. 6-8.
 • T. 6, cz. 1: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, s. 584-585.