Lukas (przeor kłodzki)

Lukas (XIV/XV) - mnich i piąty przeor klasztoru augustianów w Kłodzku w latach 1413-1435.

ŻyciorysEdytuj

Nie mamy wielu wiadomości na temat jego pochodzenia i życia. W 1413 roku objął stanowisko przeora klasztoru augustianów w Kłodzku, a na cały okres jego rządów przypadły wojny husyckie (1419-1436), które doprowadziły do spustoszenia ziemi kłodzkiej, której ludność w zdecydowanej większości pozostała wierna Kościołowi katolickiemu[1]. Już na początku wybuchu wojny w 1419 roku, kłodzcy augustianie utracili czeskie dobra Kostomlath[2].

W grudniu 1428 roku wojska husyckie wkroczyły na ziemię kłodzką, podchodząc pod samo Kłodzko. Ostatecznie husyci odstąpili od oblężenia miasta, jednak mimo to dokonali spalenia okolicznych miejscowości oraz dóbr, w tym należących do augustianów[3].

Zezwalał swoim współbraciom na podróżowanie do innych klasztorów, w tym sam przez pewien czas przebywał we Wrocławiu na Piasku. W 1434 roku otrzymał od króla czeskiego Zygmunta Luksemburskiego potwierdzenie dotychczasowych przywilejów dla zakonu na ziemi kłodzkiej. W tym samym czasie dochodziło do nieustannych konfliktów między augustianami a rajcami miejskimi w Kłodzku oraz miejscową szlachtą, których powodem było zwolnienie z wergelt, czyli kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury obronnej i innych podatków wprowadzonych w 1364 roku po śmierci fundatora klasztoru augustianów w Kłodzku, arcybiskupa praskiego - Arnoszta z Pardubic[4]. Podobnie nie najlepiej układały się kontakty między augustianami a innymi zakonami w Kłodzku, w tym zwłaszcza joannitami, jednak nie były one wrogie jak w drugiej połowie XIV wieku[5]. Lukas ostatecznie zrezygnował z pełnienia funkcji przeora w 1435 roku.

PrzypisyEdytuj

  1. A. Herzig, M. Ruchniewicz, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 2006, s. 55-58.
  2. J.Kögler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz, nowe wydanie opracowane przez D. Pohla, t. 2: "Die Pfarrei- und Stadtchroniken von Glatz–Habelschwerdt–Reinerz mit den zugehörigen Dörfern", Modautal 1993, s. 94.
  3. J. Kögler, op. cit., s. 93.
  4. W. Mrozowicz, op. cit., s. 35.
  5. A. Herzig, M. Ruchniewicz, op. cit., s. 80.

BibliografiaEdytuj

  • Kłodzko. Dzieje miasta, pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998.
  • Herzig A., Ruchniewicz Małgorzata, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 2006.
  • Kögler J., Die Chroniken der Grafschaft Glatz, nowe wydanie opracowane przez D. Pohla, t. 2: "Die Pfarrei- und Stadtchroniken von Glatz–Habelschwerdt–Reinerz mit den zugehörigen Dörfern", Modautal 1993, s. 89–103.
  • Mrozowicz W., Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku, Wrocław 2001.
Poprzednik
Augustinus Liebstein
  Przeor klasztoru augustianów w Kłodzku
1413-1435
  Następca
Heinrich Foytisdorf