Ten artykuł dotyczy narzędzia. Zobacz też: inne znaczenia słowa „Maczeta”.

Maczeta (hiszp. Machete) – rodzaj długiego, bardzo szerokiego noża podobnego do tasaka, używanego w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Afryce do wyrąbywania ścieżek w tropikalnej dżungli, a także na plantacjach do ścinania trzciny cukrowej[1].

Maczeta z pochwą

W XIX wieku w Gwatemali maczeta służyła również do wykonywania dekapitacji sądowej.

W Polsce wg. Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji maczeta nie jest zaliczana do broni białej na którą wymagane jest pozwolenie na broń, a jej posiadanie nie wiąże się z żadnymi restrykcjami[2]. Mimo to, maczeta wzmiankowana jest w art. 50a kodeksu wykroczeń, jako niebezpieczne narzędzie którego posiadanie w miejscu publicznym (gdy okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa) może wiązać się z aresztowaniem, ograniczeniem wolności lub grzywną (minimum 3000 zł)[a][4]. Za użycie takiego narzędzia w bójce lub pobiciu art. 159 kodeksu karnego grozi pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do lat 8[5].

Odniesienia w kulturzeEdytuj

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Art.50a.
    §1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000zł.
    §1a. Tej samej karze podlega, kto będąc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada przedmioty określone w §1 lub wyroby pirotechniczne.
    §2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1 lub 1a orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.[3].

PrzypisyEdytuj