Manisztusu – władca z dynastii akadyjskiej; objął rządy nad imperium akadyjskim w roku 2269 p.n.e., po 9 latach panowania jego młodszego brata Rimusza. Znane są opinie, że Manisztusu i Rimusz byli bliźniakami. Możemy się tego domyślać na podstawie znaczenia imienia Manisztusu („kto z nim jest?”). Sprawował on władzę przez 15 lat, do roku 2255 p.n.e.

Manisztusu
ilustracja
król imperium akadyjskiego
Okres

od 2269 p.n.e.
do 2255 p.n.e.

Dane biograficzne
Dynastia

akadyjska

Ojciec

Sargon Wielki

Rodzeństwo

Rimusz,
Enheduanna

Dzieci

Naram-Sin

W czasie swego panowania interweniował na wschodzie w celu ugruntowania panowania nad Elamem. Rozwijał również handel szczególnie w kierunku południowym w celu pozyskania surowców. Najprawdopodobniej był również fundatorem świątyni Isztar w Niniwie. Ważnym zabytkiem jest również tzw. obelisk Manisztusu, który mówi o tym, że władca ten wykupywał znaczne połacie ziemi od wielkich właścicieli ziemskich. Manisztusu pozostawił imperium akadyjskie u szczytu swej potęgi swojemu synowi Naram-Sinowi.

Bibliografia edytuj

  • J. Laessoe „Ludy Asyrii”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1972
  • M. Bielecki „Zapomniany świat Sumerów”, PIW, W-wa 1990
  • G. Bibby „Cztery tysiące lat temu”
  • Praca zbiorowa pod redakcją naukową Joachima Śliwy, 2005, Wielka Historia Świata Tom 2 Stary i Nowy Świat od „rewolucji” neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, Oficyna Wydawnicza FOGRA, ss. 119-120, ISBN 83-85719-83-0.