Marcin Rzepka

polski filolog i kulturoznawca, podróżnik

Marcin Rzepka – polski filolog i kulturoznawca, podróżnik, pracownik Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego[1]. Wcześniej związany z Instytutem Historii Wydziału Historii I Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie[2], był sekretarzem redakcji[3], a potem (od 2012) redaktorem naczelnym[4][5][6] periodyku Orientalia Christiana Cracoviensia, współpracownik Polski Zbrojnej[7] i czasopisma internetowego BliskiWschód.pl[8].

Marcin Rzepka
Ilustracja
Państwo działania

 Polska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: filologia orientalna, językoznawstwo, historia religii, chrześcijaństwo orientalne, problemy polityczno-społeczne krajów Azji Środkowej
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

24 kwietnia 2008 – językoznawstwo
UJ

Habilitacja

9 października 2019 – nauki o kulturze i religii
UJ

Polska Akademia Nauk
Status

członek Komisji Orientalistycznej

Nauczyciel akademicki
uczelnia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego; Instytut Historii

uczelnia

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Orientalnej

Edukacja akademickaEdytuj

 
Marcin Rzepka na konferencji naukowej na ChAT-cie 26 listopada 2021.

W latach 1994–1999 studiował filologię słowiańską (bułgarystykę) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rozpoczął też studia na kierunku filologia orientalna w zakresie iranistyki. W 1999 uzyskał tytuł magistra filologii słowiańskiej[9], a w 2003 magistra filologii orientalnej[9]. W 2008 doktoryzował się z iranistyki na podstawie pracy Językowe i kulturowe aspekty przekładu Biblii na języki irańskie[9]. W 2019 uzyskał habilitację w dziedzinie nauki o kulturze i religii[10].

Zainteresowania badawczeEdytuj

Zajmuje się językoznawstwem, kulturoznawstwem ze szczególnym uwzględnieniem religioznawstwa i translatologią[11]. Interesuje się zagadnieniami mniejszości narodowych i wyznaniowych na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza funkcjonowaniem małych kościołów chrześcijańskich w otoczeniu islamskim[12]. Bada zagadnienia kształtowania się świadomości narodowej w krajach Zatoki Perskiej i przejawów nacjonalizmu[13]. W szczególności analizuje działalność misjonarzy ewangelickich w krajach tradycyjnie muzułmańskich[14]. Porusza problem prześladowań na tle religijnym[15]. Wypowiada się także jako krytyk literacki w doniesieniu do utworów opowiadających o Bliskim Wschodzie[8].

Dorobek naukowyEdytuj

Wydał książki Translacja i konwersja. Językowe i kulturowe aspekty przekładu Ewangelii na język perski[9] (2012) i Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii[16] (2013). Jest też autorem licznych artykułów. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie[17]. Należy do Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Nauk[18]. Jest współredaktorem naukowym kilku tomów zbiorowych[19][20][21]. Jest w nich obecny również jako tłumacz. Uczestniczył w konferencjach o charakterze ogólnoeuropejskim[22]. Prace iranistyczne Marcina Rzepki były wzmiankowane przez autorów międzynarodowej inicjatywy Encyclopaedia Iranica[23].

W 2017 opublikował książkę Prayer and Protest. The Protestant Communities in Revolutionary Iran. W 2019 ukazała się jego praca Apostołowie nowoczesności. Protestantyzm w Iranie w okresie autorytarnej modernizacji[24].

Inna działalnośćEdytuj

Wielokrotnie podróżował do krajów Bliskiego Wschodu, między innymi do Iranu i Afganistanu oraz na Kaukaz[25]. Wygłaszał też ogólnodostępne prelekcje na temat kultury Wschodu[26]. Nie unika spotkań z młodzieżą szkół średnich[27]. Działa w krakowskim Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji[28]. Służył pomocą kulturoznawczą uczestnikom misji w Afganistanie[29][30]. Znajomość bliskowschodnich realiów wykorzystuje na polach odległych od swojej podstawowej dziedziny, humanistyki, występując między innymi na konferencji Forum Gazowe 2010[31], poświęconej kwestiom zapewnienia dostaw surowców energetycznych.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Translacja i konwersja. Językowe i kulturowe aspekty przekładu Ewangelii na język perski, Kraków 2012.
 • Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii, Kraków 2013.

Artykuły, wybór

 • Protestants among Kurds and some problems of translation of the Bible into Kurdish in the 19th century, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 1 (2009), s. 87–94.
 • How to build a Nation with Words, The New National Anthem of Afghanistan [w:] T.Gacek, J.Pstrusińska (eds), Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central Asia, Cambridge Scholars Press, Cambridge 2009, s. 318–326.
 • Hadżdż i dżihad. Wpływ islamu na politykę zagraniczną Afganistanu po 2001 roku, [w:] B.Bednarczyk, Z.Pasek, P.Stawiński (red), Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków 2010, s. 215–225.
 • Nacjonalizm perski a polityka językowa w Iranie w okresie panowania dynastii Pahlawich [w:] B. Grott (red.), Różne oblicza nacjonalizmów[32], NOMOS, Kraków 2010, s. 445–460.
 • O wybranych motywach chrześcijańskich w twórczości Moulany Dżalaloddina Rumiego [w:] Andrzej Zając [red.], Krucjata bez krucjat. O franciszkanach na ziemiach islamu, Instytut Studiów Franciszkańskich, Kraków 2011, s. 43–60.
 • Afgańskość wobec narodu i religii. Islamizm i nacjonalizm w Afganistanie po 2001 roku [w:] B. Grott, O. Grott [red.], Nacjonalizmy różnych narodów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 543–559.
 • Anglikanie w Iranie w czasie Rewolucji Islamskiej, Studia Religiologica 2, 2016.
 • Prayer and Protest. The Protestant Communities in Revolutionary Iran, 2017

PrzypisyEdytuj

 1. dr hab. Marcin Rzepka - Instytut Religioznawstwa - Wydział Filozoficzny, religioznawstwo.uj.edu.pl [dostęp 2021-01-02].
 2. Instytut Historii UPJPII – Władze. historia.upjp2.edu.pl. [dostęp 2016-10-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-20)]. (pol.).
 3. Pracownik dr Marcin Rzepka. historia.upjp2.edu.pl. [dostęp 2016-10-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-20)]. (pol.).
 4. Orientalia Christiana Cracoviensia, pbn.nauka.gov.pl, ISSN 2081-1330 [dostęp 2016-10-22] (pol.).
 5. Orientalia Christiana Cracoviensia. historia.upjp2.edu.pl. [dostęp 2016-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-23)]. (pol.).
 6. Dr Marcin Rzepka. kurdishstudies.pl. [dostęp 2016-10-22]. (pol.).
 7. Marcin Rzepka: Smok pokazuje pazury. bliskiwschod.pl. [dostęp 2016-10-19]. (pol.).
 8. a b Huszang Asadi: Listy do mojego oprawcy. czarne.com.pl. [dostęp 2016-10-19]. (pol.).
 9. a b c d dr Marcin Rzepka, Katedra Historii Kultury Europy Środkowo-Wschodniej. historia.upjp2.edu.pl. [dostęp 2016-10-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-18)]. (pol.).
 10. Marcin Rzepka, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2021-01-03].
 11. Dr Marcin Rzepka. kurdishstudies.pl. [dostęp 2016-10-18]. (pol.).
 12. Marcin Rzepka: Być chrześcijaninem i pozostać Irańczykiem. miesiecznik.znak.com.pl. [dostęp 2016-10-22]. (pol.).
 13. Różne oblicza nacjonalizmów, pod redakcją Bogumiła Grotta. teologiapolityczna.pl. [dostęp 2016-10-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-25)]. (pol.).
 14. Michael Trimmer: 'The Bible is the best missionary' – lessons from Christianity in the Caucasus. christiantoday.com. [dostęp 2016-10-22]. (ang.).
 15. Karolina Krawczyk: Przemoc nie jest żadnego wyznania, Czas Serca. Dwumiesięcznik dla rodzin. czasserca.pl. [dostęp 2016-10-18]. (pol.).
 16. [rec. Marcin Rzepka, Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii, Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego]. otk.org.pl. s. 76-79. [dostęp 2016-10-18]. (pol.).
 17. Dr Marcin Rzepka. kurdishstudies.pl. [dostęp 2016-10-17]. (pol.).
 18. Komisja Orientalistyczna, Oddział PAN w Krakowie. krakow.pan.pl. [dostęp 2016-10-17]. (pol.).
 19. Irańskie drogi do nowoczesności : projekty, idee, manifesty / pod red. Anny Krasnowolskiej, Renaty Rusek-Kowalskiej, Marcina Rzepki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. ISBN 978-83-233-3568-9.
 20. Identity, religion, belonging. 1. „Orientalia Christiana Cracoviensia”. 4, 2012. The Pontifical University of John Paul II in Krakow. Faculty of Historical and Cultural Heritage. Institute of History. ISSN 2081-1330. (ang.). 
 21. Identity, religion, belonging. 2.. „Orientalia Christiana Cracoviensia”. 5, 2013. The Pontifical University of John Paul II in Krakow. Faculty of Historical and Cultural Heritage. Institute of History. ISSN 2081-1330. (ang.). 
 22. “Shifting Identities: Changes in the social, political, and religious structures in the Arab World”. globalministries.org. [dostęp 2016-10-22]. (ang.).
 23. POLAND iii. Iranian Studies in Poland. iranicaonline.org. [dostęp 2016-10-19]. (ang.).
 24. Apostołowie nowoczesności. Protestantyzm w Iranie w okresie autorytarnej modernizacji [dostęp 2021-01-02] (ang.).
 25. „Kaspijskie marzenie- irańskie obrazy i pejzaże”. powiatwielicki.pl. [dostęp 2016-10-17]. (pol.).
 26. Kobiety na jedwabnym szlaku. pckziu-wieliczka.p. [dostęp 2016-10-17]. (pol.).
 27. 08.04.13r. – Spotkanie z Iranem. gim3olkusz.pl. [dostęp 2016-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-23)]. (pol.).
 28. Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji. tolerancja.pl. [dostęp 2016-10-17]. (pol.).
 29. Magdalena Kowalska-Sendek: Afganistan w pigułce. Polska Zbrojna. [dostęp 2016-10-17]. (pol.).
 30. Religie Bliskiego i Środkowego Wschodu na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. naukawpolsce.pap.pl. [dostęp 2016-10-17]. (pol.).
 31. Konferencja Forum Gazowe 2010. gazeo.pl. [dostęp 2016-10-19]. (pol.).
 32. Anna Giedrys: [rec: Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka. Religia. Etos, red. Bogumił Grott, Kraków: Nomos, 2009, ss. 583]. przegladzachodniopomorski.pl. [dostęp 2016-10-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-01)]. (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj