Marek Ney-Krwawicz

Marek Ney-Krwawicz – polski historyk specjalizujący się w okresie II wojny światowej, m.in. Armią Krajową (AK) i Polskim Państwem Podziemnym. Doktor habilitowany, docent, a od 2010 r. profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN.

Opublikował m.in. książki:

 • Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945 (1990)
 • Armia Krajowa - siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego (1993)
 • Sztandary i proporce Armii Krajowej (1994)
 • Biuro generała Sosnkowskiego (1996)
 • Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej (1999)
 • The Polish Home Army (Londyn 2001)
 • Die Fuhrung der Republik Polen im Exil, w: Die polnische Heimatarmee. Geschichte Und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, München 2003, s. 151–167.
 • Polish women fighting for freedom 1939–1945, London 2008.
 • Armia Krajowa. Siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, wyd. II poszerzone, Warszawa 2009.
 • Dowódcy Armii Krajowej, wyd. II poszerzone, Warszawa 2009.
 • Odznaka Pamiątkowa Armii Krajowej, Warszawa 2010.
 • Na pięciu kontynentach. Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939–1950, Warszawa 2014.

LinkiEdytuj