Mariusz Mięsikowski

wojskowy polski, oficer marynarki

Mariusz Mięsikowski (ur. 5 listopada 1962 roku w Toruniu) – oficer polskiej Marynarki Wojennej w stopniu komandora, doktor nauk technicznych, nawigator, zastępca dowódcy ORP "Iskra" w rejsie dookoła kuli ziemskiej (1995-1996), w latach 2007-2017 był zastępcą komendanta ds. ogólnych a następnie prorektorem ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej.

Mariusz Mięsikowski
ilustracja
komandor komandor
Data i miejsce urodzenia 5 listopada 1962
Toruń
Przebieg służby
Lata służby 1982-2017
Siły zbrojne Naval Ensign of Poland2.svg Marynarka Wojenna
Stanowiska zastępca komendanta oraz prorektorem ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Odznaczenia
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju Medal Komisji Edukacji Narodowej
kmdr. Mariusz Mięsikowski podczas wachty morskiej na ORP „Iskra” podczas rejsu do dookoła świata jako z.d.o

WykształcenieEdytuj

Mariusz Stanisław Mięsikowski w latach 1982-1987 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni[1]. W okresie od 1996 do 2000 roku odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Promotorem jego rozprawy doktorskiej był kmdr prof. dr hab. inż. Andrzej Felski, a zatytułowana była "Wpływ ruchu okrętu na dokładność wskazań analitycznego kompasu żyroskopowego typu strapdown". Została obroniona przed Radą Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w 2000 roku. Ukończył również kurs specjalistyczny w Ośrodku Szkolenia Taktycznego i Uzbrojenia Królewskiej Marynarki Wojennej Danii w Kopenhadze (ang. Royal Danish Naval Tactical and Weapons School).

Służba wojskowaEdytuj

Pierwsze stanowisko – dowódcy działu okrętowego II artyleryjskiego – objął na okręcie szkolnym ORP "Wodnik" projektu 888, po ukończeniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Następnie był na tej jednostce pływającej dowódcą działu okrętowego IV/V łączności i obserwacji technicznej. W 1990 roku został zastępcą dowódcy barkentyny ORP "Iskra" projektu B79/II pod dowództwem kmdr. ppor. Czesława Dyrcza. W 1993 roku otrzymał uprawnienia do dowodzenia okrętem. W latach 1995-1996 na pokładzie "Iskry" brał udział w pierwszym rejsie polskiego okrętu dookoła kuli ziemskiej, przy okazji zlotu żaglowców Sail Indonezja '95. Wielokrotnie uczestniczył także w międzynarodowych regatach żeglarskich takich jak Tall Ships' Races czy Columbus Regatta. W 2000 roku rozpoczął służbę w Instytucie Nawigacji i Hydrografii na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Początkowo był zatrudniony na stanowiskach starszego wykładowcy i adiunkta w dyspozycji naukowo-dydaktycznej. Później został kierownikiem Zakładu Systemów Nawigacyjnych. W 2006 roku wyznaczono go p.o. dyrektorem Instytutu Nawigacji i Hydrografii w związku z objęciem przez kmdr. dr. hab. inż. Cezarego Spechta, prof. nadzw. AMW stanowiska komendanta-dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W 2007 roku został zastępcą komendanta a później prorektorem ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej. Funkcję pełnił do 2017 roku[2].

Praca naukowaEdytuj

Komandor Mięsikowski jest specjalistą w zakresie urządzeń nawigacyjnych, systemów nawigacyjnych, manewrowania jednostkami pływającymi oraz bezpieczeństwa nawigacji. Brał udział we wdrożeniu Zespołu Okrętowych Systemów Nawigacyjno-Manewrowych w ramach Laboratorium Morskiego Doskonalenia Zawodowego. Od 2000 do 2007 roku był ławnikiem w Izbie Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni oraz członkiem sekcji szkolenia zawodowego i obowiązków wachtowych Ośrodka ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków. Zasiada w Senacie Akademii Marynarki Wojennej i Radzie Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Ponadto jest członkiem Sekcji Nawigacji przy Komitecie Geodezji PAN, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz kapituły Bractwa Kaphornowców.

PublikacjeEdytuj

  • Mariusz Mięsikowski, praca zbiorowa, Estymacja pozycji radarowej obiektu ruchomego na potrzeby służby VTS oraz systemu nadzoru ruchu MW
  • Mariusz Mięsikowski, Tomasz Praczyk, Estymacja pozycji radarowej obiektu ruchomego na potrzeby służby VTS
  • Mariusz Mięsikowski, EGNOS-accuracy performance in Poland
  • Mariusz Mięsikowski, Tomasz Praczyk, Koncepcja autonomicznego przybrzeżnego systemu pozycjonowania
  • Mariusz Mięsikowski, Some aspect of using the master bridge simulator for a shiphandling training and for an exam of aids to navigation system
  • Mariusz Mięsikowski, Benefits and limits of the AIS system for safety of navigation on the Polish Costal Waters
  • Mariusz Mięsikowski, Janusz Posiła, Kompas żyroskopowy z korekcją zewnętrzną (GKU-2)

OdznaczeniaEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. Zastępca Komendanta – kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski – Władze Uczelni, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte [dostęp: 2008-01-01]

PrzypisyEdytuj

  1. W 1987 roku Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte została przekształcona w Akademię Marynarki Wojennej, zachowując zbiorowego patrona.
  2. Agencja Interaktywna Blueprint, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte :: Aktualności, www.amw.gdynia.pl [dostęp 2017-07-15].