Międzynarodowa Organizacja Morska

Międzynarodowa Organizacja Morska, IMO (ang. International Maritime Organization) − organizacja wyspecjalizowana Narodów Zjednoczonych,[2] zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.

Międzynarodowa Organizacja Morska
International Maritime Organization
Logotyp / flaga
Mapa
     państwa członkowskie IMO
Język roboczy

angielski

Siedziba

Londyn

Członkowie

174[1]

sekretarz generalny

Arsenio Antonio Dominguez Velasco

Utworzenie

17 marca 1959

Rozwiązanie

istnieje

Strona internetowa
Siedziba Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie

Historia

edytuj

Powstała 17 marca 1959 z chwilą nabrania mocy przez Konwencję z 1948 r., początkowo pod nazwą IMCO (ang. Intergovernmental Maritime Consultative Organisation, Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej)[3]. Pierwsze posiedzenie odbyło się 22 maja 1959. Od 22 maja 1982 działa pod nazwą obecną. Siedzibą organizacji jest Londyn, depozytariuszem Konwencji Sekretariat ONZ, języki miarodajne: angielski, francuski i hiszpański (art. 62). Spory rozwiązuje Zgromadzenie IMO bądź strony sporu w sposób na jaki się zgodzą (art. 55), Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości udziela porad zgodnie z art. 96 Karty ONZ (art. 56).

Według stanu na rok 2023 jej członkami jest 175 państw i trzy państwa w charakterze członków stowarzyszonych (Hongkong, Wyspy Owcze i Makau)[4]. 66 organizacji międzyrządowych posiada umowy o współpracy z IMO, zaś 88 organizacji pozarządowych ma przy niej status doradczy.

Struktura

edytuj

IMO działa poprzez następujące organy:

  • Zgromadzenie
  • Radę
  • 5 Komitetów
  • Sekretariat

Kadencja IMO trwa 2 lata, a urzędnicy nie podejmują decyzji. W skład Zgromadzenia wchodzą delegacje wszystkich krajów członkowskich.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Member States, Convention on the International Maritime Organization Stan na 01 maja 2019
  2. Umowa o współdziałaniu z ONZ :Agreement approved by the General Assembly of the United Nations on 18 November 1948 and by the Assembly of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization on 13 January 1959. Protocol concerning the entry into force of the abovementioned Agreement signed at New York and London, on 17 February 1959 (United Nations Treaty Series v. 324 s. 273 - 295)
  3. Konwencja o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej podpisana w Genewie 6 marca 1948 r. (Dziennik Ustaw 1961 r. nr 14 poz. 74) Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Morskiej Organizacji Doradczej przyjęte w Londynie 17 października 1974 r. (Dziennik Ustaw 1978 r. nr 9, poz. 33)
  4. UNTC. treaties.un.org. [dostęp 2023-05-12]. (ang.).

Bibliografia

edytuj
  • Dariusz R. Bugajski, Międzynarodowe organizacje morskie, Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia, 2009, ISBN 978-83-60278-28-4, OCLC 833507777.

Linki zewnętrzne

edytuj