Masyw serpentynitowy Braszowic

Masyw serpentynitowy Braszowic − niewielka jednostka geologiczna w środkowej części bloku przedsudeckiego. Jego powierzchnia wynosi około 40 km²[1].

Masyw tworzy wydłużone równoleżnikowo ciało geologiczne. Od zachodu i północy graniczy z blokiem sowiogórskim, od wschodu z niewielkim wystąpieniem sjenitów, od południowego wschodu i południa z masywem gabrowym Brzeźnicy. Większość granic jest przykryta osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. Przedłużeniem masywu serpentynitowego Braszowic ku południowemu zachodowi jest wystąpienie serpentynitów w obrębie struktury bardzkiej na zachód od Brzeźnicy, w obrębie Sudetów (bloku sudeckiego)[2].

Masyw zbudowany jest ze skał metamorficznychperydotytów, piroksenitów, skał piroksenowo-amfibolowych i serpentynitów. Wśród serpentynitów wydzielono serpentynity lizardytowo-chryzotylowe i serpentynity antygorytowe. Skały te powstały z przeobrażenia harzburgitów i lherzolitów, a w mniejszym stopniu wehrlitów i dunitów[1]. Występują w nich apofizy gabrowe odchodzące od masywu Brzeźnicy[2].

W serpentynitach występują żyły magnezytu, eksploatowane w Kopalni Magnezytu "Grochów" oraz niewielkie koncentracje rud chromu, niklu, a także chryzoprazy.

Pod względem geograficznym położony jest na Przedgórzu Sudeckim, w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego, buduje niewielkie wzniesienia Masywu Brzeźnicy[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Piotr Gunia: Petrologia skał ultrazasadowych z masywu Braszowic-Brzeźnicy (blok przedsudecki), Geologia Sudetica, vol. XXVI, Wrocław 1992, ISSN 0072-100X
  2. a b c Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2 Sudety i obszary przyległe, Józef Oberc, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972

BibliografiaEdytuj

  • Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2 Sudety i obszary przyległe, Józef Oberc, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972, s. 49-53
  • Piotr Gunia: Petrologia skał ultrazasadowych z masywu Braszowic-Brzeźnicy (blok przedsudecki), Geologia Sudetica, vol. XXVI, Wrocław 1992, ISSN 0072-100X