Materiał pędny

Materiały pędne to ogólna nazwa paliw do silników spalinowych.

Materiały pędne rakietoweEdytuj

Osobny artykuł: Paliwo rakietowe.

Substancje chemiczne stosowane jako paliwo w silnikach rakietowych. Są zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości gazów.

Według stanu skupienia:

  • stałe
  • ciekłe
  • mieszane (stało-ciekłe)

Według ilości składników: