Otwórz menu główne

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – pomoc finansowa dla krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej przekazywana w formie bezzwrotnej. Podobnie jak Norweski Mechanizm Finansowy stanowi dodatkowe źródło pomocy zagranicznej (poza Funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności). Jest to pomoc kierowana z krajów EFTANorwegii, Islandii i Liechtensteinu, będących zarazem członkami EOG.

Adresatami są najmniej zamożne kraje Unii Europejskiej, co przejawia się w najniższym PKB. Kraje EFTA w zamian oczekują możliwości korzystania ze swobód jednolitego rynku. Na mocy umów międzynarodowych kraje te przyznały członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii wsparcie na lata 2004-2009 w łącznej wysokości 1,170 mld euro. Polsce natomiast w projekcie na lata 2004-2009 przyznano w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 269,572 mln euro (w ramach obu funduszy przyznano 533,51 mln euro). Jako cele sztandarowe dofinansowania tego wskazuje się: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wspieranie nowych członków UE w jej rynku wewnętrznym oraz wspieranie bilateralnej współpracy. Środki te kierowane są do wszystkich instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji pozarządowych danego kraju.

Linki zewnętrzneEdytuj