Międzynarodowe Prawo Humanitarne (czasopismo)

Międzynarodowe Prawo Humanitarne (ang. International Humanitarian Law) – czasopismo naukowe, rocznik wydawany od 2010 r. w Gdyni przez Akademię Marynarki Wojennej (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich). Faktycznie czasopismo zostało zapoczątkowane wydaniem w 2008 r. wieloautorskiego dzieła pt. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku[1].

Międzynarodowe Prawo Humanitarne
Ilustracja
Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2010 Tom I
Częstotliwość rocznik
Państwo Polska 
Adres Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. inż. Jana Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia, e-mail: prawo.humanitarne@amw.gdynia.pl
Wydawca Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej
Rodzaj czasopisma naukoweprawnicze i wojskowe
Pierwszy numer 2010
Redaktor naczelny Dariusz Bugajski
Format B5
Liczba stron od 238 do 294
ISSN 2081-5182

Czasopismo tworzy forum łączące teorię z praktyką, służące wymianie myśli i doświadczeń między wojskowymi i prawnikami. Wyraża to na stronie tytułowej motto: łączyć teorię z praktyką, by służyć człowiekowi na wojnie.

Każdy z tomów poświęcony jest innemu szczegółowemu tematowi z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Dotychczas ukazały się tomy poświęcone m.in. konfliktowi rosyjsko-gruzińskiemu z 2008 r. (tom II), zasadom podejmowania działań przy użyciu siły (tom III) oraz rozkazowi wojskowemu, po raz pierwszy w Polsce selektywnej eliminacji (tom IV), ludobójstwu (tom V), implementacja prawa humanitarnego (tom VI), wojna na Ukrainie (tom VII), wymogi humanitaryzmu (tom VIII).

Członkami rady naukowej czasopisma są m.in. Tadeusz Jasudowicz, Andrzej Makowski oraz Jerzy Menkes.

Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

PrzypisyEdytuj

  1. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, D.R. Bugajski (red.), Gdynia 2008, ​ISBN 978-83-60278-31-4​.

Linki zewnętrzneEdytuj