Otwórz menu główne

Mięsień biodrowo-lędźwiowy (łac. musculus iliopsoas) – składa się z mięśnia lędźwiowego większego, mięśnia lędźwiowego mniejszego i mięśnia biodrowego.

Mięsień lędźwiowy większy (łac. musculus psoas major) – przyczep początkowy ma na bocznej powierzchni trzonu ostatniego kręgu piersiowego i 4 pierwszych kręgów lędźwiowych. W warstwie głębokiej swój przyczep początkowy ma przy wyrostkach żebrowych wszystkich kręgów lędźwiowych. Przyczep końcowy mięśnia lędźwiowego większego znajduje się przy krętarzu mniejszym kości udowej.

Mięsień biodrowy (łac. musculus iliacus) – swój początek ma w dole biodrowym a koniec tak samo jak m. lędźwiowy większy, przy krętarzu mniejszym kości udowej.