Mięsień lędźwiowy większy

Mięsień lędźwiowy większy (łac. musculus psoas major) - mięsień uważany za część większego mięśnia biodrowo-lędźwiowego.

Mięśnie obręczy kończyny dolnej

Należy do grupy przednich mięśni grzbietowych obręczy miednicznej

Mięsień ten zalicza się do mięśni kończyny dolnej, bierze też udział w tworzeniu tylnej części jamy brzusznej. Położony jest przyśrodkowo w stosunku do mięśnia biodrowego i bardziej w tył niż mięsień lędźwiowy mniejszy.

Posiada dwie warstwy, pomiędzy którymi odnaleźć można fragment splotu lędźwiowego.

Mięsień ten przyczepia się od ostatniego z kręgów piersiowych do ostatniego z lędźwiowych. Biegnie on do dołu, by zakręcić w bok i połączyć się z mięśniem biodrowym. Oba docierają do krętarza mniejszego kości udowej. Ścięgno jest raczej wąskie.

Pełni funkcję zginacza.

Mięsień lędźwiowy większy zwany jest także mięśniem szybkobiegaczy. Co prawda nie jest aż tak silny jak mięsień biodrowy, ale za to dzięki znacznej długości zapewnia dużą amplitudę ruchu kości udowej.

BibliografiaEdytuj

  • Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka T.I. Warszawa: PZWL, 1968, s. 814-815.