Miara koncentracji rozkładu

Miara koncentracji rozkładu to taka miara rozkładu, która wskazuje na nierównomierne rozdysponowanie wartości cechy pomiędzy elementy próby losowej.

Do najbardziej znanych miar koncentracji rozkładu należą: