Miasto niezależne

miasto wyłączone z zwykłego podziału administracyjnego kraju

Miasto niezależne – miasto, które nie jest częścią administracji lokalnej (zob. samorząd terytorialny).

W Polsce miasta niezależne to miasta na prawach powiatu. W IIRP miasta te były nazywane powiatami grodzkimi (termin ten jest niekiedy dalej nieformalnie stosowany w stosunku do miast na prawach powiatu).

Miasta niezależne na świecie to np. Bukareszt (w administracji Rumunii, "miasto wydzielone z okręgu"), Kopenhaga (tworząca Region Stołeczny), Londyn (Wielki Londyn), i Tokio (zob. Prefektury Japonii).

Miasta niezależne nie należy mylić z miastami wolnymi.