Michał Adam Ślizień

zm. 1760

Michał Adam Ślizień herbu własnego (ur. w 1691 roku – zm. 11 listopada 1760 roku) – podkoniuszy litewski w 1736 roku, starosta krewski[1], starosta wiśniowski w 1733 roku, pułkownik chorągwi petyhorskiej od 1735 roku.

Syn Stefana Jana (zm. 1707), referendarza Wielkiego Księstwa Litewskiego i Zofii Kociełłówny[2].

Jako poseł na sejm konwokacyjny 1733 roku z powiatu słonimskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 27 kwietnia 1733 roku na tym sejmie[3].

Jako poseł na sejm zwyczajny pacyfikacyjny 1735 roku z powiatu smoleńskiego i stronnik Augusta III Sasa podpisał uchwałę Rady Generalnej Konfederacji Warszawskiej w 1735 roku[4].

Poseł na sejm 1740 roku z województwa inflanckiego. Poseł na sejm 1760 roku z powiatu słonimskiego[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy / opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik, 1994, s. 154.
  2. Dymitr Wićko, Silva rerum z XVIII wieku z pamiętnikiem Michała Adama Śliźnia (1691–1752). Ze zbiorów Biblioteki Narodowej Białorusi w Mińsku, w: Zapiski Historyczne tom LXXV, 2010, Zeszyt 3, s. 99-100.
  3. Konfederacya generalna omnium ordinum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae na konwokacyi generalney Warszawskiej uchwalona [...] 27 (słow. [...] kwietnia [...] 1733, s. 45.
  4. AdamLisek, Spis posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego i ich postawa na sejmie pacyfikacyjnym 1735 roku, w: Rocznik Lituanistyczny, T. 7, 2021, s. 248-249.
  5. Dyaryusz sejmu walnego warszawskiego 6 października 1760 r. zaczętego, dodatek spis posłów, w: Przegląd Archeologiczny, z. IV, Lwów 1888, s. 182.

BibliografiaEdytuj

  • Teka Gabryela Junoszy Podoskiego, t. IV, Poznań 1859, s. 713.
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy / opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik, 1994, s. 244.