Michał Buczacki Jazłowiecki

Michał Buczacki Jazłowiecki herbu Abdank – sygnatariusz konfederacji warszawskiej.

Dziedzic Husiatyna[1], właściciel Żwańca, starosta chmielnicki w 1571. W 1573 podpisał akt konfederacji warszawskiej dotyczący spraw tolerancji religijnej.

PrzypisyEdytuj

  1. Boniecki, s. 219.

BibliografiaEdytuj

  • Adam Boniecki: Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Сz. 1. T. 2. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze, 1900, s. 219.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t, II, Warszawa 1905, s. 53.
  • Józef Siemieński, Drugi akt Konfederacji Warszawskiej 1573 r. : przyczynek archiwalny do historji ustroju Polski, w: Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności t. Kraków 1930, seria II, t. 42, s. 10 [536].