Mikołaj Firlej Broniewski

Mikołaj Firlej Broniewski (Broniowski) z Dąbrowicy herbu Lewart, (ur. ?, zm. w 1658 r.) – kasztelan chełmski w latach 1653 -1657, podkomorzy czernihowski w latach 1644-1653, stolnik czernihowski w latach 1635-1641, komisarz do rozgraniczenia między województwami kijowskim i czernihowskim na sejmie w roku 1638, królewski dworzanin pokojowy w 1641 roku.

Mikołaj Firlej Broniewski
Herb
Lewart
Rodzina Broniewscy herbu Lewart
Data śmierci 1658
Żona

Elżbieta Bielecka

Dzieci

Samuel Firlej Broniewski
Jan Firlej

ŻyciorysEdytuj

Protegowany królewicza Władysława i Adama Kisiela.

Poseł na sejmy 1640 i 1645 roku[1]. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa czernihowskiego i powiatu nowogrodzkosiewierskiego[2]. Poseł na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm zwyczajny 1654 roku i sejm 1667 roku[3].

Uczestniczył w latach 1649-1658 w sejmikach chełmskich.

Był synem Andrzeja Broniewskiego Firleja – kasztelana radomskiego i niepołomickiego i Zofii Korycińskiej. Miał trzech braci; Andrzeja, Jana i Samuela. Jego żona Elżbieta Broniewska Firlej została pochowana ze swoim pasierbem Adrianem, z synem Mikołaja, w kościele w Lublinie.

BibliografiaEdytuj

  • Kasper Niesiecki, Jan Nepomucen Bobrowicz, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J., 1839, t. 2 s. 306-307.

PrzypisyEdytuj

  1. Petro Kulakovs'kij, Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.), w: Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 38 (2000), s. 68.
  2. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 343.