Kasztelanowie chełmscy

lista w projekcie Wikimedia

Kasztelanowie chełmscy od XIV wieku do rozbiorów pełniący urzędy na ziemi chełmskiej.

W artykule wypisano osoby ze wspomnianej kategorii jednostki administracyjnej, w celu dostarczenia pełnej informacji historycznej w jednym miejscu o kasztelanach ziemi chełmskiej. Siedzibą kasztelanów chełmskich w XIV w. stała się w wieża obronna na Górze Zamkowej w Chełmie.

KasztelanowieEdytuj

Szczęsny, (kasztelan chełmski i starosta łukowski, poświadczony w 1522 r.)

Bibliografia;Edytuj

  • Akta Grodzkie i Ziemskie
  • Kasper Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J., s. 308
  • Teodor Morawski, Dzieje narodu polskiego: Stanisław August, t. 5, wyd. J.K. Żupański, 1877, s. 478
  • Gąsiorowski A. red. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku, Kórnik 1992.
  • Acta historica res gestas Poloniae ..., Tom 2, Część 1, Wydanie 2, Kraków, 1881

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy”. Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 242