Mikołaj Kiszka (zm. 1644)

Ten artykuł dotyczy wojewody mścisławskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Mikołaj Kiszka herbu Dąbrowa (ur. około 1588, zm. 31 marca 1644 roku) – podskarbi wielki litewski w 1640 roku, kasztelan trocki w latach 1636–1640, wojewoda mścisławski w latach 1626/1627–1636, wojewoda dorpacki w 1617 roku, starosta wołkowyski w latach 1633–1637, starosta wiłkomierski w latach 1621–1633 i 1637–1644[1].

Mikołaj Kiszka
Data urodzenia około 1588
Data śmierci 31 marca 1644
Wojewoda dorpacki
Okres od 1617
do 1626
Poprzednik Teodor Dadźbog Karnkowski
Następca Kasper Denhoff
Wojewoda mścisławski
Okres od 1627
do 1636
Poprzednik Janusz Tyszkiewicz Skumin
Następca Krzysztof Kiszka

ŻyciorysEdytuj

W 1617 został wojewodą dorpackim, a od 1627 był wojewoda mścisławskim. W 1636 został kasztelanem trockim, a w 1640 podskarbim wielkim litewskim. Trzykrotnie był marszałkiem Trybunału Litewskiego[2].

Był elektorem Władysława IV Wazy w 1632 roku z województwa mścisławskiego[3], podpisał jego pacta conventa[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 9: Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, Warszawa 2019, s. 233.
  2. Michał Czajka, Marcin Kamler, Witold Sienkiewicz, Leksykon Historii Polski, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1995, s. 317, ISBN 83-214-1042-1, OCLC 69545827.
  3. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  4. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.