Mikrosekunda (μs) - podwielokrotna jednostka czasu w układzie SI, równa jednej milionowej sekundy[1]:

1 μs = 10-6 s = 1/1 000 000 s
1 ms = 1 000 μs

Fala elektromagnetyczna długości 300 metrów ma okres 1 mikrosekundy.

Światło rozchodzące się w próżni przebywa przestrzeń 1 kilometra w czasie 3,33564095 μs.

Czasy błysków współczesnych komercyjnych stroboskopów mierzone są także w mikrosekundach.

Przypisy

edytuj
  1. Międzynarodowe Biuro Miar, Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, wyd. 9, 2019, s. 28 [dostęp 2024-01-04].