Milejewo (gromada)

Milejewo – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Milejewo
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

gdańskie

Powiat

elbląski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Milejewo

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

8

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

17

brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Milejewo z siedzibą GRN w Milejewie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie elbląskim w woj. gdańskim na mocy uchwały nr 15/III/54 WRN w Gdańsku z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Milejewo, Dąbrowa, Majewo, Ogrodniki, Piastowo i Zajączkowo ze zniesionej gminy Milejewo oraz obszar dotychczasowej gromady Jagodnik ze zniesionej gminy Łęcze w tymże powiecie, a także część obrębu kat. Roszewo, stanowiąca parcele Nr Nr 32–41, 74/43 i 79/45 o powierzchni 7,86 ha, z miasta na prawach powiatu Elbląga[6]. Dla gromady ustalono 17 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1958 do gromady Milejewo włączono kolonię Kamiennik Wielki z gromady Pomorska Wieś w tymże powiecie[8].

1 stycznia 1972 do gromady Milejewo włączono miejscowości Dębie, Kamiennik Wielki, Pomorska Wieś, Wilkowo i Zalesie ze zniesionej gromady Pomorska Wieś w tymże powiecie[9].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[10]. 1 stycznia 1973 w powiecie elbląskim w woj. gdańskim reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Milejewo[11] (od 1999 w woj. warmińsko-mazurskim).

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 15/III/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu elbląskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 1954 r., Nr. 16, Poz. 91)
 7. Uchwała Nr 97/XLIII/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 7 października 1954 r., Nr. 14, Poz. 71)
 8. Uchwała Nr 21/XXI/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 14 listopada 1957 r. w sprawie ustalenia nowych siedzib dla niektórych gromadzkich rad narodowych, oraz zmiany granic niektórych gromad na terenie województwa gdańskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 1957 r., Nr. 10, Poz. 91)
 9. Uchwała Nr XII/78/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 25 października 1971 r. w sprawie zniesienia, zmiany granic oraz utworzenia niektórych gromad w powiatach województwa gdańskiego (zatwierdzona uchwałą Nr 262/71 z dnia 25 listopada 1971 r.) (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 1971 r., Nr. 19, Poz. 135)
 10. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 11. Uchwała Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie gdańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1972 r., Nr 20, Poz. 195)