Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC lub MAiC) – polski urząd administracji rządowej istniejący w latach 2011–2015, obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne[1]; utworzony 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od 18 listopada 2011 roku[2].

Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data utworzenia

18 listopada 2011

Data likwidacji

16 listopada 2015

Siedziba

Warszawa

Adres
ul. Królewska 27
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Administracjii Cyfryzacji”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Administracjii Cyfryzacji”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Administracjii Cyfryzacji”
Ziemia52°14′18,8″N 21°00′32,0″E/52,238556 21,008889
Strona internetowa

Ministerstwo powstało w drodze przekształcenia znoszonych: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury[2].

Od dnia 16 listopada 2015 z ministerstwa wyłączono komórki organizacyjne obsługujące działy: administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (włączone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[3]), a od dnia 27 listopada 2015 wyłączono z ministerstwa także łączność (włączone do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa[4]). Urząd został przekształcony w Ministerstwo Cyfryzacji na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 8 grudnia 2015 (z mocą od 16 listopada)[5].

Zakres działania ministra

edytuj

Minister Administracji i Cyfryzacji kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • od 18 listopada 2011 r. do 16 listopada 2015 r.[6][1]
  • administracja publiczna
  • informatyzacja
  • łączność
  • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Dział administracja publiczna

edytuj

Dział administracja publiczna obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[7]:

 • administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
 • reform i organizacji struktur administracji publicznej
 • zespolonej administracji rządowej w województwie
 • podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych
 • geodezji i kartografii
 • przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
 • usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
 • zbiórek publicznych
 • prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Dział informatyzacja

edytuj

Dział informatyzacja obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[7]:

 • informatyzacji administracji publicznej
 • systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej
 • technologii i technik informacyjnych
 • standardów informatycznych
 • wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki
 • zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
 • rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie
 • realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji
 • koordynacji interoperacyjności

Dział łączność

edytuj

Dział łączność obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[7]:

Dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

edytuj

Dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[7]:

 • stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi
 • związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, integracją obywatelską i społeczną osób należących do tych mniejszości, a także zachowaniem i rozwojem języka regionalnego

Kierownictwo (na dzień zniesienia ministerstwa)

edytuj

Struktura organizacyjna

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji.

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny oraz następujące komórki organizacyjne[8]:

 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Informatyzacji
 • Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Departament Koordynacji Funduszy Europejskich
 • Departament Poczty
 • Departament Prawny
 • Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Telekomunikacji
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Organy podległe lub nadzorowane[1]

Jednostki podległe[9]

 • Centrum Cyfrowej Administracji[10]
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[9]:

Ministrowie Administracji i Cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej

edytuj
 
Herb Polski
Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Rząd
1.   Michał Boni
(ur. 1954)
18 XI 2011 27 XI 2013 740 dni Drugi rząd Donalda Tuska
2.   Rafał Trzaskowski (PO)
(ur. 1972)
3 XII 2013 22 IX 2014 293 dni
3.   Andrzej Halicki (PO)
(ur. 1961)
22 IX 2014 16 XI 2015 420 dni Rząd Ewy Kopacz
 1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

Przypisy

edytuj