Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki

federalne ministerstwo w Austrii

Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki (niem. Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT)) – austriackie federalne ministerstwo utworzone 8 stycznia 2018 przez przekształcenie Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej (BMLFUW) i zastąpione przez Ministerstwo Rolnictwa, Regionów i Turystyki 29 stycznia 2020.

Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
Logo
Ilustracja
Regierungsgebäude, główna siedziba ministerstwa
Państwo

 Austria

Data utworzenia

8 stycznia 2018

Siedziba

Regierungsgebäude, Wiedeń

federalny minister

Maria Patek

Adres
Stubenring 1,
1010 Wiedeń
Położenie na mapie Austrii
Mapa konturowa Austrii, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki”
48,209722°N 16,383056°E/48,209722 16,383056
Strona internetowa
Tablica w budynku austro-węgierskiej marynarki wojennej przy ul. Vordere Zollamtsstraße 9 zajmowanym przez wydziały wodne ministerstwa
Logo Lebenministerium

Główna siedziba ministerstwa znajduje się w Wiedniu w Regierungsgebäude, gmachu austro-węgierskiego ministerstwa wojny, przy ulicy Stubenring 1.

W ministerstwie w 2019 funkcjonowało 9 departamentów merytorycznych do spraw[1]:

HistoriaEdytuj

Zakres kompetencji ministerstwa łączy kilka działów administracji, które w przeszłości bywały zarządzane przez odrębne ministerstwa. Pierwszym z nich było Cesarsko-Królewskie Ministerstwo Rolnictwa powołane w 1868[2]. Jego założenie jest formalnie uważane za początek działania resortu rolnictwa, jednak kontynuowało ono zadania wcześniejszych urzędów. Pierwszym było powstałe w wyniku rewolucji marcowej 1848 ministerstwo ds. robót ziemnych, handlu i przedsiębiorczości (Ministeriums für Landes-Cultur, Handel und Gewerbe) kierowane przez Antona von Doblhoff-Diera. Po wiedeńskim powstaniu październikowym (1848) połączono je z ministerstwem ds. robót publicznych (Ministerium für öffentliche Arbeiten). Takie ministerstwo (Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten) funkcjonowało do 1859, kiedy je rozwiązano, przenosząc kompetencje do innych ministerstw – ds. wewnętrznych, zagranicznych i finansów. W 1861 powstało nowe ministerstwo ds. handlu i gospodarki (Ministerium für Handel und Volkswirtschaft, od 1868 Cesarsko-Królewskie Ministerstwo Handlu), które miało w kompetencjach m.in. rolnictwo, leśnictwo, żeglugę czy górnictwo. Ministerstwo rolnictwa oficjalnie rozpoczęło działalność 11 stycznia 1868, choć tekę pierwszego ministra tego resortu Alfred Józef Potocki otrzymał już 30 grudnia 1867. Ministerstwo to oprócz rolnictwa zajmowało się robotami ziemnymi (melioracją) i górnictwem, leśnictwem, łowiectwem i innymi sprawami polityki regionalnej. Jednocześnie nadzór nad państwowymi lasami i kopalniami zachowało ministerstwo finansów. Nowe ministerstwo ulokowano w budynku Barbara-Stiftgebäude przy ulicy Postgasse 8[3]. Resort środowiska został po raz pierwszy wyróżniony 1 lutego 1972, gdy utworzono Federalne Ministerstwo Zdrowia i Ochrony Środowiska. Przedtem jego kompetencje realizowały ministerstwa spraw socjalnych i rolnictwa (np. w zakresie nadzoru weterynaryjnego) oraz bezpośrednio urząd kanclerza. Ze względu na szerokie portfolio określano je jako Lebenministerium czyli 'ministerstwo życia'. Pierwszą minister tego resortu została Ingrid Leodolter. Ministerstwo miało siedzibę w rządowym gmachu przy Stubenring 1. W 1986 przeniosło się do nowo wybudowanego budynku przy ul. Radetzkystraße. W 1987 powołano Federalne Ministerstwo Środowiska, Młodzieży i Rodziny, którego pierwszą minister została Marilies Flemming. W 1991 większość departamentów ministerstwa przeniesiono do budynku przy Untere Donaustraße, a w 1995 do wydzierżawionego budynku przy ulicy Stubenbastei. W okresie od 1 stycznia 1995 do 30 kwietnia 1996 funkcjonowało odrębne Federalne Ministerstwo Środowiska. W 1996 przejęło ono nadzór nad środowiskowymi agencjami dotąd zarządzanymi przez ministerstwo finansów[4]. W 2000 powołano Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierowane przez dotychczasowego ministra rolnictwa i leśnictwa Wilhelma Molterera. W 2018 rozszerzono zakres jego kompetencji o kwestie energetyki, górnictwa i turystyki, zmieniając nazwę na współczesną[2]. Na początku 2020 zmieniono na nowo nazwę ministerstwa na Ministerstwo Rolnictwa, Regionów i Turystyki. W jego kompetencjach pojawiła się telekomunikacja i poczta, natomiast kwestie klimatu i środowiska (bez leśnictwa i gospodarki wodnej) przeniesiono do nowego Ministerstwa Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii[5].

Ministrowie RolnictwaEdytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Cesarsko-Królewscy Ministrowie RolnictwaEdytuj

Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość
urzędowania
Rząd
  Alfred Józef Potocki 30 XII 1867 15 I 1870 747 dni[3] Rząd Edwarda von Taaffe

Federalni Ministrowie Rolnictwa i LeśnictwaEdytuj

Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość
urzędowania
Rząd
  Josef Riegler (ÖVP) 1987 1989 Drugi rząd Franza Vranitzky'ego
  Franz Fischler (ÖVP) 1989 1994 Drugi rząd Franza Vranitzky'ego
Trzeci rząd Franza Vranitzky'ego
Jürgen Weiss (ÖVP) 1994 1994 Trzeci rząd Franza Vranitzky'ego
  Wilhelm Molterer (ÖVP) 1994 2000 Czwarty rząd Franza Vranitzky'ego
Piąty rząd Franza Vranitzky'ego
Rząd Viktora Klimy

Ministrowie ŚrodowiskaEdytuj

Federalni Ministrowie Zdrowia i Ochrony ŚrodowiskaEdytuj

Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość
urzędowania
Rząd
Ingrid Leodolter (SPÖ) 1 II 1972 1979 Drugi rząd Brunona Kreisky'ego
Trzeci rząd Brunona Kreisky'ego
Czwarty rząd Brunona Kreisky'ego

 

Hertha Firnberg (SPÖ) 1979 1979 Czwarty rząd Brunona Kreisky'ego
Herbert Salcher (SPÖ) 1979 1981 Czwarty rząd Brunona Kreisky'ego
Kurt Steyrer (SPÖ) 1981 1985 Czwarty rząd Brunona Kreisky'ego
Rząd Freda Sinowatza
Franz Kreuzer (SPÖ) 1985 1987 Rząd Freda Sinowatza
Pierwszy rząd Franza Vranitzky'ego

Federalni Ministrowie Środowiska, Młodzieży i RodzinyEdytuj

Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość
urzędowania
Rząd
Marilies Flemming (ÖVP) 1987 1991 Drugi rząd Franza Vranitzky'ego
Trzeci rząd Franza Vranitzky'ego
Ruth Feldgrill-Zankel (ÖVP) 1991 1992 Trzeci rząd Franza Vranitzky'ego

 

Maria Rauch-Kallat (ÖVP) 1992 1995 Trzeci rząd Franza Vranitzky'ego
  Martin Bartenstein (ÖVP) 1996 2000 Piąty rząd Franza Vranitzky'ego
Rząd Viktora Klimy

Federalni Ministrowie ŚrodowiskaEdytuj

Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość
urzędowania
Rząd

 

Maria Rauch-Kallat (ÖVP) 1995 1995 Czwarty rząd Franza Vranitzky'ego
  Martin Bartenstein (ÖVP) 1996 1996 Czwarty rząd Franza Vranitzky'ego

Ministrowie wieloresortowego ministerstwaEdytuj

Federalni Ministrowie Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki WodnejEdytuj

Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość
urzędowania
Rząd

 

Wilhelm Molterer (ÖVP) 2000 2003 Pierwszy rząd Wolfganga Schüssela
  Josef Pröll (ÖVP) 2003 2008 Drugi rząd Wolfganga Schüssela
Rząd Alfreda Gusenbauera
  Nikolaus Berlakovich (ÖVP) 2008 2013 Pierwszy rząd Wernera Faymanna
  Andrä Rupprechter (ÖVP) 2013 2017 Drugi rząd Wernera Faymanna
Rząd Christiana Kerna
  Elisabeth Köstinger (ÖVP) 2017 2018 Pierwszy rząd Sebastiana Kurza

Federalni Ministrowie Zrównoważonego Rozwoju i TurystykiEdytuj

Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość
urzędowania
Rząd
  Elisabeth Köstinger (ÖVP) 2018 2019 Pierwszy rząd Sebastiana Kurza
  Maria Patek 2019 2020 Rząd Brigitte Bierlein
  Elisabeth Köstinger (ÖVP) 2020 2020 Drugi rząd Sebastiana Kurza

Federalni Ministrowie Rolnictwa, Regionów i TurystykiEdytuj

Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie urzędu Złożenie urzędu Długość
urzędowania
Rząd
  Elisabeth Köstinger (ÖVP) 2020 Drugi rząd Sebastiana Kurza

Instytucje podległeEdytuj

Ministerstwu odpowiedniemu ds. środowiska podlega powołana w 1985 Federalna Agencja Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt), przekształcona w 1999 w przedsiębiorstwo (GesmbH)[4]. W 1959 powołano fundusz gospodarki wodnej (Wasserwirtschaftsfonds) podległy ministerstwu budownictwa. W 1984 resort środowiska powołał fundusz ochrony środowiska (Umweltfonds). Oba fundusze połączono w 1987, tworząc fundusz Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds (Ökofonds)[4][6].

PrzypisyEdytuj

  1. Organigramme of the BMNT, BMNT [dostęp 2019-09-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-05-04] (ang.).
  2. a b History of the Ministry, BMNT, 16 maja 2018 [dostęp 2019-09-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-09-02] (ang.).
  3. a b 150th Anniversary of the establishment of the Ministry of Agriculture, BMNT, 16 maja 2018 [dostęp 2019-09-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-09-02] (ang.).
  4. a b c Ministry of Environment turns 40, BMNT, 16 maja 2018 [dostęp 2019-09-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-09-02] (ang.).
  5. Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism, Ministerstwo Rolnictwa, Regionów i Turystyki (ang.).
  6. Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, Austria-Forum (ang.).