Miroslav Hroch

czeski historyk i profesor

Miroslav Hroch (ur. 14 czerwca 1932 w Pradze) – czeski historyk.

Zdobył międzynarodową sławę swoimi pracami na temat powstawania i ewolucji ruchów narodowych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Pracuje na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 1997 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Uppsali. Jego żoną była Věra Hrochová.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Oliver Cromwell (1968)
 • Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas, (1968)
 • Obrození malých evropských národů, (1970)
 • (współautor: Věra Hrochová), Křižáci v Levantě, (1975)
 • 17. století – krize feudální společnosti?, (1976)
 • Buržoazní revoluce v Evropě, (1981)
 • Social Preconditions of National Revival in Europe, (1985, 2000)
 • Úvod do studia dějepisu, (1985)
 • Evropská národní hnutí v 19. století, (1986)
 • Králové, kacíři a inkvizitoři, (1987)
 • Velká francouzská revoluce a Evropa 1789–1800, (1990)
 • Die Entstehung der Nationalbewegungen in Europa (1750–1849), (1993)
 • (współautor: Věra Hrochová), Křižáci ve Svaté zemi, (1996)
 • Na prahu národní existence, (1999)
 • V národním zájmu, (1999)
 • In the National Interest, (2000)
 • La naturalesa de la nació, (2001)
 • Malé národy Evropy, (2003)
 • Ethnonationalismus – eine ostmitteleuropäische Erfindung?, (2004)
 • Encyklopedie dějin novověku, (2005)
 • Dějiny Norska, (2005)
 • Das Europa der Nationen, (2005)
 • Národy nejsou dílem náhody, (2009)

Publikacje w języku polskimEdytuj

 • (współautor: Věra Hrochová), Krzyżowcy w Lewancie: w obronie grobu Chrystusa, przeł. Zdzisław Dobrzyniecki, Warszawa: "Anchen" 1992.
 • Małe narody Europy: perspektywa historyczna, przeł. Grażyna Pańko, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2003.

BibliografiaEdytuj

 • ČČH představuje. [Zahraniční práce prof. PhDr. Miroslava Hrocha, DrSc.], "Český časopis historický" 4/1994, s. 817–818.
 • Jan Pelikan (ed.), K poctě profesora Miroslava Hrocha. Věnováno 65. jubileu prof. Miroslava Hrocha a na počest jeho jmenování doktorem honoris causa Univerzity v Uppsale, Praha: Karolinum 1998.
 • Daniel Esparya, Miroslav Hroch, "Tensões Mundiais" 4/2007, s. 34-55.
 • Jiří Nekvapil, How a historian came to know language. On the 80th birthday of M. Hroch, "Slovo a Slovesnost", 2/2012, s. 157–158.

Linki zewnętrzneEdytuj