Schemat cyklu namnażania

Namnażanie – proces powielania jednostki wirusa za pomocą opanowanego przez wirusa metabolizmu komórki.

Całokształt namnażania nazywa się również cyklem reprodukcyjnym. Przebiega on w pięciu etapach:

  1. adsorpcja – przyczepienie się wirusa do błony komórki
  2. penetracja – przebicie błony komórkowej; do cytoplazmy wtryskiwany jest kwas nukleinowy wirusa, zaś kapsyd pozostaje na zewnątrz
  3. replikacja – przejęcie kontroli nad metabolizmem komórki przez wirusa; komórka zaczyna kopiować wirusowe DNA i białka kapsydowe wirusa
  4. składanie – samorzutne kompletowanie nowych wirusów, identycznych z pierwotnym
  5. uwolnienie – uwolnienie namnożonych, potomnych wirusów; w zależności od stopnia zjadliwości wirusa komórka może ulegać lizie.