Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC); (do 23 sierpnia 2022 r. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (NCBC–DKWOC); do 1 stycznia 2022 r. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego (NCBC); do 5 marca 2019 roku Narodowe Centrum Kryptologii (NCK)) — jednostka organizacyjna wojska stanowiąca dowództwo strategiczne i operacyjne, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Siłach Zbrojnych, odpowiedzialnego za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie: kryptologii, cyberbezpieczeństwa oraz budowy i eksploatacji systemów IT, któremu podlegają jednostki Komponentu WOC, Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, regionalne centra informatyki oraz Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami. Pełni także rolę CSIRT-MON oraz współpracuje m.in. ze Służbą Wywiadu Wojskowego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego[1], Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu[2][3]Urzędem Komunikacji Elektronicznej[4], Wojskowym Instytutem Łączności, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym[5], Wojskową Akademią Techniczną, Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Policji, Centralnym Ośrodkiem Informatyki, Centrum e-Zdrowia, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Exatel, Emitel, PKP Telkol oraz Orange Polska.

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Narodowe Centrum Kryptologii
Ilustracja
logo DKWOC
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

29 kwietnia 2013 r./23 sierpnia 2022 r.

Dowódcy
Pierwszy

gen. bryg. Krzysztof Bondaryk

Obecny

gen. bryg. Karol Molenda

Organizacja
Dyslokacja

Legionowo; do 2022 r. Warszawa

Formacja

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Podległość

Ministerstwo Obrony Narodowej

Strona internetowa

Historia Edytuj

Jedostka zostało utworzona decyzją ministra obrony narodowej w kwietniu 2013 roku jako Narodowe Centrum Kryptologii[6][7]. W 2014 roku MON zapowiedziało uruchomienie w ramach NCK Centrum Operacji Cybernetycznych[8][9]. Zarządzeniem nr 6/MON z dnia 5 marca 2019 roku[1] Narodowe Centrum Kryptologii zmieniło nazwę na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC). W lutym 2019 roku dyrektorem Centrum został gen. bryg. Karol Molenda, będący jednocześnie pełnomocnikiem MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni[10][11]. Decyzją Nr 11/MON z dnia 4 lutego 2020 roku patronem NCBC został Jerzy Witold Różycki[12].

W dniu 1 stycznia 2022 r. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zostało przemianowane na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie, a następnie na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie zmieniło w dniu 23.08.2022 r. nazwę na Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie[13].

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. a b Zarządzenie Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy państwowej jednostki budżetowej – Narodowe Centrum Kryptologii na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz nadania statutu Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, 6 marca 2019 [dostęp 2019-04-24].
 2. Czesław Mroczek: Interpelacja nr 17271 w sprawie podstaw prawnych powołania Narodowego Centrum Kryptologii (odpowiedź). 2013.
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni rozpoczęły działalność. 2022.
 4. [1]
 5. [2]
 6. Zarządzenie Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Narodowe Centrum Kryptologii.
 7. Decyzja Nr 269/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2013 roku zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.
 8. Priorytety MON na rok 2014. 2014.
 9. Tajna broń armii przeciw cyberatakom. Rzeczpospolita, 2014. [dostęp 2014-01-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-22)].
 10. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, www.gov.pl, 8 marca 2019 [dostęp 2019-04-24].
 11. MON konsoliduje zasoby w cyberprzestrzeni, CyberDefence24, 18 marca 2019 [dostęp 2019-04-24].
 12. Decyzja Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2020 (Dz.Urz.MON.2020.13). [dostęp 2020-02-05].
 13. [3]