Nerw bębenkowy

Nerw bębenkowy, nerw Jacobsona (łac. nervus tympanicus s. Jacobsoni) - gałąź nerwu językowo-gardłowego. Posiada on zarówno włókna nerwowe czuciowe (dla błony śluzowej jamy bębenkowej i trąbki słuchowej), jak i przywspółczulne (dla ślinianki przyusznej i gruczołów policzkowych). Nerw ten może otrzymywać gałązki od nerwu błędnego, dochodzące do niego bezpośrednio lub przez zwój dolny nerwu językowo-gardłowego.

Rycina ukazuje nerw językowo-gardłowy, nerw błędny oraz nerw dodatkowy wraz z odgałęzieniami, nerw bębenkowy podpisany jako Tympanic.

PrzebiegEdytuj

Początek swój bierze w zwoju dolnym nerwu językowo-gardłowego (ganglion inferius nervi glossopharyngei), znajdującym się w dołku skalistym kości skroniowej. Udaje się on z niego poprzez kanalik bębenkowy, aż dociera do wzgórka (promontorium), układając się w rynience lub kanaliku w ścianie błędnikowej jamy bębenkowej. Współtworzy następnie splot bębenkowy (pomagają mu gałąź łącząca od nerwu twarzowego i nerwy szyjno-bębenkowe).

GałęzieEdytuj

Nie tworzy on typowych gałęzi wychodzących z jego pnia. Natomiast jego włókna poprzez splot bębenkowy dostają się do następujących nerwów i gałęzi:

BibliografiaEdytuj