Splot bębenkowy

Splot bębenkowy (łac. plexus tympanicus) - drobny splot nerwowy położony na wzgórku (promontorium) w jamie bębenkowej pod błoną śluzową.

Jama bębenkowa prawa. Splot bębenkowy zaznaczony w centralnej części rysunku - pionowy napis Tympanic plexus. Zaznaczono dochodzące do splotu nerwy szyjno-bębenkowe rozgałęziające się na wzgórku (Promontory), w kształcie odwróconej litery "Y". Ponadto po stronie lewej widoczny jest nerw twarzowy (Facial N), jego kanał (Facial canal) i struna bębenkowa (Chorda tympani). Po stronie prawej widoczny kanał trąbki słuchowej (Eustachian tube)

Gałęzie doprowadzająceEdytuj

Splot bębenkowy powstaje z połączenia trzech gałęzi nerwowych:

Czasami splot bębenkowy zawiera także drobne gałązki pochodzące od n. błędnego, dochodzące do niego bezpośrednio lub przez zwój dolny nerwu językowo-gardłowego.

Gałęzie odprowadzająceEdytuj

BibliografiaEdytuj