Nitraty (azotany) − grupa leków nasercowych, stosowanych głównie w przerywaniu oraz zapobieganiu napadom choroby wieńcowej.

Mechanizm działaniaEdytuj

Wspólną cechą wszystkich nitratów jest występowanie w ich strukturze grup nitrowych. Działanie nitratów polega na uwalnianiu ze swej cząsteczki tlenku azotu (NO) zwanego także EDRF, który poprzez aktywację cyklazy guanylowej i wpływ na stężenie jonów Ca2+ rozszerza światło naczyń żylnych i tętniczych. Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje obniżenie ciśnienia krwi i odciążenie serca. Zwiększa się też ukrwienie serca, przez poprawienie wydolności naczyń wieńcowych.
Uwolnienie NO wymaga udziału grup sulfhydrylowych, ulegających wyczerpaniu po kilku godzinach, co prowadzi do zjawiska tachyfilaksji.

ZastosowanieEdytuj

Nitraty stosuje się w:

Działania niepożądaneEdytuj

Działania niepożądane nitratów wynikają z mechanizmu ich działania farmakologicznego. Nitraty są lekami nieselektywnymi - oddziałują nie tylko na naczynia wieńcowe. Skutkiem rozszerzania naczyń krwionośnych są objawy takie jak:

Poza tym nitraty mogą powodować methemoglobinemię.


BibliografiaEdytuj

Waldemar Janiec red.: Kompendium farmakologii Wydanie II. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. ISBN 83-200-3589-9.