Nizina Atlantycka (ang. Atlantic Coastal Plain) – nizina we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, nad Oceanem Atlantyckim. Położona jest na wschód od Appalachów, pomiędzy półwyspem Cape Cod a Florydą. Wraz z Niziną Zatokową tworzy większą Nizinę Nadbrzeżną.

Nizina Atlantycka na tle Stanów Zjednoczonych

Nizina Atlantycka rozciąga się na ponad 2000 km długości, jej szerokość zaś waha się od 30 do 160 km; położona jest na wysokości do 100 m n.p.m. Przepływają przez nią rzeki Delaware, Susquehanna, Potomak, Roanoke i Savannah.

Klimat na północy umiarkowany, ciepły, morski, w części środkowej podzwrotnikowy morski, na południu zwrotnikowy morski. Region rozwiniętego rolnictwa, północna część Niziny Atlantyckiej silnie uprzemysłowiona i zurbanizowana. Największe miasta: Nowy Jork, Baltimore, Waszyngton, Richmond oraz Norfolk.