Non violence (ang. nonviolence – bez przemocy, wym. non`vaɪələns, non wajelens) – strategia, doktryna walki politycznej polegająca na odrzuceniu stosowania przemocy lub groźby jej użycia w każdych warunkach i okolicznościach – bierny opór. Propagatorem i zwolennikiem tego podejścia był Mahatma Gandhi. Współcześnie teorię non violence rozwija Gene Sharp, którego publikacje miały wpływ na działania licznych antyrządowych ruchów społecznych na świecie takie jak m.in.: serbski Otpor, gruzińska Kmara, ukraińska Pora czy Białoruski Ruch Oporu „Żubr”.

Przykłady zastosowania non violence na skalę masową:

Istnieje ponad 200 metod zastosowania non violence, do których zaliczane są m.in.:

  • strajki, protesty, marsze uliczne
  • petycje
  • bojkot polityczny i ekonomiczny
  • odmowa respektowania praw uznanych za niesprawiedliwe
  • obywatelskie nieposłuszeństwo

Bibliografia edytuj

  • Słownik polityki pod red. M. Bankowicz
  • Jean Marie Muller: Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy