Otwórz menu główne
Tabliczka z informacją, iż renowacja kalwarii w Gödöllő na Węgrzech została wsparta przez Norweski Mechanizm Finansowy.

Fundusze Norweskie i Fundusze EOG (Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 16 państwom członkowskim Unii Europejskiej w zamian za korzystanie z pełnego dostępu do rynków i przepływu towarów w Unii Europejskiej, której państwa te nie są członkami.

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Poprzez Fundusze Norweskie i Fundusze EOG, Liechtenstein, Islandia i Norwegia (kraje EFTA) przyczyniają się również do wzmocnienia podstawowych europejskich wartości, takich jak demokracja, tolerancja i praworządności.

Pomoc ta kierowana jest do najmniej zamożnych krajów Unii Europejskiej o najniższym PKB. Kraje EFTA w zamian oczekują możliwości korzystania ze swobód jednolitego rynku. W projekcie na lata 2004–2009 Polsce przyznano w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 263,938 mln euro (w ramach obu funduszy przyznano 533,51 mln euro).

Główne cele tego dofinansowania to: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wspieranie nowych członków UE w jej rynku wewnętrznym oraz wspieranie dwustronnej współpracy. Środki te kierowane są do wszystkich instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji pozarządowych danego kraju. Minimalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu to 250 tys. euro.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj