Ościkowicze

Ościkowicze, także Ościk, Ostikowicze – ród litewski herbu Trąby, spokrewniony z Radziwiłłami.

Trąby – herb Ościkowiczów.

Założycielem rodu był Stanisław Ościkowicz zwany Stankiem. Był on synem Ościka, od którego pochodzi nazwisko rodu, a bratem Radziwiłła, założyciela litewskiego rodu magnackiego Radziwiłłów. O Stanku wiadomo niewiele, dopiero na temat jego syna Hrehorego i jego potomków pojawiają się w źródłach liczne informacje.

Ościkowicze zajmowali ważne stanowiska zarówno na Litwie, jak i w Polsce.

Hrehory (Grzegorz) Stanisławowicz pełnił urząd wojewody trockiego. Był dwukrotnie żonaty: z Elżbietą z Hlebowiczów, córką Stanisława a wdową po Janie Sapieże, i z Aleksandrą z ks. Świrskich[1]. Jego syn, Stanisław, był wojewodą połockim. Z kolei drugi z synów Hrehorego Juri był marszałkiem królewskim.

Ostatnim przedstawicielem rodu był sędzia ziemski wileński w latach 16081609 Jan Ościkowicz.

PrzypisyEdytuj

  1. Grzegorz Ościkowicz h. Trąby [w:] Wielka Geneaologia Minakowskiego http://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=7.690.124

BibliografiaEdytuj