Wojewodowie połoccy

urzędnicy senatorscy I Rzeczypospolitej