Jan Karol Kopeć

wojewoda połocki

Jan Karol Kopeć herbu Kroje odmienne (zm. 1 maja 1681 roku) – wojewoda połocki od 1658 roku, kasztelan trocki od 1670 roku, podstoli wielki litewski od 1658 roku, cześnik wielki litewski od 1656 roku, dworzanin pokojowy królewski w 1650 roku[1], starosta jurborski, nowowolski, wierzbołowski, starosta brzeskolitewski w latach 1652-1665 i 1670-1680[2].

Jan Karol Kopeć
Herb
Kroje III
Rodzina

Kopciowie herbu Kroje odmienne

Data śmierci

1 maja 1681

Życiorys

edytuj

Kształcił się w kolegium Nowodworskiego. W 1636 roku zapisał się na Akademię Krakowską, w 1641 roku odwiedził Uniwersytet w Padwie.

Poseł na sejm elekcyjny 1648 roku z województwa brzeskolitewskiego. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa brzeskolitewskiego[3].

Poseł sejmiku brzeskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1649/1650 roku, sejm 1650 roku, sejm 1653 roku[4].

Na sejmie 1650 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[1]. Na sejmie 1658 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[5]. Na sejmie 1659 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[6]. W 1661 roku był delegatem Senatu na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego[7]. W latach 1664-1665 należał do stronników Paców, i wraz z nimi popierał plany dworu przeprowadzenia elekcji vivente rege. Na sejmie 1667 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[8]. W 1672 roku był marszałkiem Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był deputatem z Senatu do Rady Wojennej przy królu w 1673 roku[9]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[10]. W 1674 roku brał udział w obradach sejmu konwokacyjnego, a w 1676 roku koronacyjnego.

Bibliografia

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 158.
  2. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 361.
  3. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  4. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 387.
  5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 244.
  6. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 310.
  7. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 371.
  8. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 462.
  9. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 64.
  10. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.