Aleksander Ludwik Radziwiłł

marszałek wielki litewski, wojewoda brzeskolitewski i połocki

Książę Aleksander Ludwik Radziwiłł herbu Trąby (ur. 4 sierpnia 1594 w Nieświeżu, zm. 30 marca 1654 w Bolonii) – marszałek wielki litewski w latach 16371654, marszałek nadworny litewski od 1635, wojewoda połocki, wojewoda brzeskolitewski od 1631, krajczy wielki litewski od 1630, stolnik wielki litewski od 1626, starosta słonimski, lipicki, szadowski, nowowolski, jurborski i olicki, V ordynat nieświeski, hrabia szydłowiecki, ekonom szawelski w latach 1635-1654, ekonom olicki w latach 1643-1654[1].

Aleksander Ludwik Radziwiłł
Ilustracja
Herb
Trąby
Rodzina

Radziwiłłowie herbu Trąby

Data i miejsce urodzenia

4 sierpnia 1594
Nieśwież

Data i miejsce śmierci

30 marca 1654
Bolonia

Ojciec

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”

Matka

Halszka Eufemia Wiśniowiecka

Żona

Tekla Anna Wołłowicz
Katarzyna Eugenia Tyszkiewicz (rozwód)
Lucricia Marie Strozzi

Dzieci

z Teklą Anną Wołłowicz:
Mikolaj Krzysztof Radziwiłł
Anna Eufemia Radziwiłł
Albrecht Radziwiłł
Jerzy Radziwiłł
Michał Kazimierz Radziwiłł
Joanna Katarzyna Radziwiłł
Jan Radziwiłł
Prancska Radziwiłł
z Katarzyną Eugenią Tyszkiewicz:
Ludwik Radziwiłł
Eleonora Radziwiłł
z Lucricią Marią Strozzi:
Dominik Mikołaj Radziwiłł
Cecylia Maria Radziwiłł

Był synem Mikołaja Krzysztofa zwanego Sierotką, bratem: Jana Jerzego, Zygmunta Karola, Albrechta Władysława, ojciec: Dominika Mikołaja i Michała Kazimierza. W 1616 roku po ojcu odziedziczył Białą Podlaską, którą uczynił swoją główną siedzibą. Z tego powodu wybudował tam nowy pałac otoczony fortyfikacjami bastionowymi[2].

Poseł na sejm zwyczajny 1623 roku[3]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1626 roku i sejm 1627 roku z powiatu brzeskolitewskiego[4]. Podpisał pacta conventa Władysława IV Wazy w 1632 roku[5]. W czasie elekcji 1648 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[6]. Podpisał pacta conventa Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku[7].

II pan na Białej – jej właściciel w latach 1616–1654, jego zasługi dla miasta to:

Zobacz też edytuj

Galeria edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

  1. Stanisław Zawadzki, Gospodarowanie ekonomiami królewskimi w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle kontraktów dzierżawnych z II poł. XVII w., Warszawa 2021, s. 156.
  2. Bogdan Wetoszka, Badania archeologiczne staropolskich zespołów rezydencjonalnych z obszaru północnej Lubelszczyzny [dostęp 2024-01-18].
  3. Jan Seredyka, Udział Radziwiłłów w sejmach panowania Zygmunta III Wazy, w: Miscellanea Historico-Archivistica, t. III, Warszawa-Łódź 1989, s. 24.
  4. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 103.
  5. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.
  6. Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą, a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia VI. Paźdźiernika, s. 7.
  7. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 20.