Dominik Mikołaj Radziwiłł

Zobacz też: inne osoby nazywające się Dominik Radziwiłł.

Dominik Mikołaj Radziwiłł herbu Trąby (ur. 1643, zm. 27 lipca 1697 w Warszawie) – książę, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1685 roku[1], podskarbi nadworny litewski od 1676, od 1681 podkanclerzy litewski, od 1690 kanclerz wielki litewski[2].

Dominik Mikołaj Radziwiłł
Ilustracja
Herb
Trąby
Rodzina Radziwiłłowie herbu Trąby
Data i miejsce urodzenia 1643
Nieśwież
Data i miejsce śmierci 27 lipca 1697
Warszawa
Ojciec Aleksander Ludwik Radziwiłł
Matka Lucricia Marie Strozzi
Żona

Anna Marianna Połubińska, c. Aleksandra Hilarego
Anna Krystyna Lubomirska, c. Jerzego Sebastiana, 2 voto Sapieżyna

Dzieci

z Anną Marianną Połubińską:
Lukrecja Katarzyna Radziwiłł
Adelaida Cecylia Teresa Radziwiłł
Jan Mikołaj Radziwiłł
Sofia Radziwiłł
Feliks Radziwiłł
Michał Antoni Radziwiłł
Mikołaj Faustyn Radziwiłł
Mariana Radziwiłł

Był ordynatem na Klecku i starostą: Lidy, Pińska, Tucholi, Radomia i Gniewu.

Syn Aleksandra Ludwika. Ojciec m.in. Jana Mikołaja i Mikołaja Faustyna.

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa brzeskolitewskiego w 1669 roku[3].

5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 133.
  2. http://ww.dig.com.pl/pdf/Radziwillowie.pdf, Radziwiłłowie h. Trąby, S.Górzyński, J.Grala, W.Piwkowski, V.Urbaniak, T.Zielińska, Warszawa 1996, s.23
  3. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  4. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]