Podkanclerzy litewski

urzędnik senatorski I Rzeczypospolitej

Podkanclerzy litewski – urząd centralny Wielkiego Księstwa Litewskiego w I Rzeczypospolitej.

Został utworzony przez króla Aleksandra Jagiellończyka w 1504. Miał podobny zakres władzy jak kanclerz wielki litewski, będąc jego zastępcą, ale nie podwładnym. Od 1569 roku wchodził w skład senatu Rzeczypospolitej.

Lista podkanclerzy litewskich edytuj

Zobacz też edytuj