Radziwiłł Ościkowicz

Radziwiłł Ościkowicz (litew. Radvila Astikas albo Radvila Astikaitis) herbu Trąby (zm. 1477 w Wilnie) – kasztelan wileński w 1475 roku, wojewoda trocki w 1463 roku, marszałek ziemski w latach 1433-1434 i 1463-1474, marszałek hospodarski w latach 1420-1428 i od 1440 roku do ok. 1452 roku.[1]

Radziwiłł Ościkowicz
Ilustracja
Portret Radziwiłła Ościkowicza z XIX wieku
Herb
Trąby
Rodzina Radziwiłłowie herbu Trąby
Data i miejsce śmierci 1477
Wilno
Ojciec Krystyn Ościk z Kiernowa
Matka Anna
Dzieci

Mikołaj Radziwiłłowicz

Syn Ościka, ojciec Mikołaja Radziwiłłowicza.

15 października 1432 roku podpisał akt unii grodzieńskiej[2]. 20 stycznia 1433 roku był świadkiem aktu unii trockiej[3]. W 1474 roku[4] został kasztelanem wileńskim.

Był na Litwie postacią znaczącą – przy próbie antyjagiellońskiego zamachu stanu w 1452 roku rozważano możliwość osadzenia go na tronie wielkoksiążęcym zamiast Kazimierza Jagiellończyka[5].

BibliografiaEdytuj

  • W. Semkowicz, O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle 1413 r. [w:] Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie t. V - rok 1920, Kraków 1921, s. 42 (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy. Opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 232.
  2. Stanisław Kutrzeba, Władysław Aleksander Semkowicz, Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791. Kraków 1932, s. 81.
  3. Stanisław Kutrzeba, Władysław Aleksander Semkowicz, Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791. Kraków 1932, s. 94.
  4. Pietkiewicz, Radziwiłł Ościkowicz, Polski Słownik Biograficzny, t. 30, 1987, s. 133.
  5. T. Zielińska, Radziwiłłowie herbu Trąby – dzieje rodu, [w:] S.Górzyński i inni red., Radziwiłłowie herbu Trąby, Warszawa 1996, s. 4.